Åre gamla kyrka

Kyrkan är sannolikt uppförd någon gång under 1100-talets andra hälft. Det visar analyser av trävirket i byggnadens murremmar. Även takstolarnas konstruktion talar för detta.

Kyrkans Sankt Olofskulptur är troligen från 1300-talet. Träskulpturen, vilken kan vara tillverkad i Tröndelag i Norge, har inte sin ursprungliga målning kvar och den borttappade kronan är ersatt av en karolinerhatt. En från trakten hemkommen bondson, handikappad efter tiden i Armfeldts här, fick år 1719 i uppdrag att ersätta helgonets förlorade krona med en ny. Resultatat blev den trekantiga karolinerhatten. Kanske var det en hyllning till den avlidne kung Karl XII.
Predikostolen med dekorer i plattskärning är tillverkad år 1673. Plattskärning utvecklades till en framstående konstart i Jämtland under 1600-talet. Motiven har sin form och sitt ursprung i renässans- och medeltisrankor. Den mest kände av bildhuggarna var dragonen Gregorius Raaf. Måleriet på predikstolens fyra fält är utförda under 1700-talet och rymmer var sin kopia av A Sparres bild av Karl XII i 1703 års bibel. Kanhända även det en hyllning till Karl XII.

Åre var under medeltiden genomgångsland och rastplats för pilgrimer på väg till Sankt Olofs grav i Nidaros, Trondheim i Norge. År 1030 hade kung Olof själv färdats förbi trakten med sin här. Han var då på väg västerut för att återta sitt rike, men stupade i slaget vid Stikklestad i Norge. Underverk sades ske vid hans grav och Nidaros blev den fjärde största vallfartsorten i den katolska världen. Den lokala traditionen berättar att även den heliga Birgitta passerade förbi Åre på sin pilgrimsfärd till Sankt Olofs grav. I Åre fanns tidigare en källa, kallad Birgittakällan.
Olofskulten hade en djup förankring i Norrland. Många kyrkor äger eller har ägt bilder och träskulpturer av Sankt Olof. Han ansågs som deras förbedjare.

Under 1700-talet förlängdes kyrkan och försågs med vapenhus i väster, höga fönster sattes in och koret avskildes till sakristia. År 1736 ersatte man det platta innertaket med tre stjärnvalv av trä i gotisk stil. Valven stillskrivs Erik Olofsson i Rännberg. Stjärnvalv av trä är ett stilarv från de medeltida kyrkornas gotiska tegelvalv. Åre kyrka är i dag en av fem kyrkor i Norrland och den enda i Jämtland med bevarade stjärnvalv av trä.

De kyrkor, som byggdes i Jämtland under 1100- och 1200-talet har tydliga särdrag gemensamma med samtida kyrkor i Tröndelag i Norge. Det smala rakt avslutande koret och den östra halvan av långhuset är kyrkans äldsta delar.

ett lila frågetecken på en betongpelare.

Ordförklaringar

Från annex till vapenhus. Här förklaras några av orden som finns i texterna om de medeltida kyrkorna. Orden står i bokstavsordning.

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

21 medeltida kyrkor

Vid medeltidens slut fanns minst 103 kyrkor inom Härnösands stifts nuvarande gränser. Av dessa kyrkor är 21 bevarade och används än i dag för det ändamål som avsågs när de uppfördes. Här kan du kika in i alla de kyrkor som ingått i stiftets projekt Medeltiden.