Åre gamla kyrka

Kyrkan är sannolikt uppförd någon gång under 1100-talets andra hälft. Det visar analyser av trävirket i byggnadens murremmar. Även takstolarnas konstruktion talar för detta.

Kyrkans Sankt Olofskulptur är troligen från 1300-talet. Träskulpturen, vilken kan vara tillverkad i Tröndelag i Norge, har inte sin ursprungliga målning kvar och den borttappade kronan är ersatt av en karolinerhatt. En från trakten hemkommen bondson, handikappad efter tiden i Armfeldts här, fick år 1719 i uppdrag att ersätta helgonets förlorade krona med en ny. Resultatat blev den trekantiga karolinerhatten. Kanske var det en hyllning till den avlidne kung Karl XII.
Predikostolen med dekorer i plattskärning är tillverkad år 1673. Plattskärning utvecklades till en framstående konstart i Jämtland under 1600-talet. Motiven har sin form och sitt ursprung i renässans- och medeltisrankor. Den mest kände av bildhuggarna var dragonen Gregorius Raaf. Måleriet på predikstolens fyra fält är utförda under 1700-talet och rymmer var sin kopia av A Sparres bild av Karl XII i 1703 års bibel. Kanhända även det en hyllning till Karl XII.

Åre var under medeltiden genomgångsland och rastplats för pilgrimer på väg till Sankt Olofs grav i Nidaros, Trondheim i Norge. År 1030 hade kung Olof själv färdats förbi trakten med sin här. Han var då på väg västerut för att återta sitt rike, men stupade i slaget vid Stikklestad i Norge. Underverk sades ske vid hans grav och Nidaros blev den fjärde största vallfartsorten i den katolska världen. Den lokala traditionen berättar att även den heliga Birgitta passerade förbi Åre på sin pilgrimsfärd till Sankt Olofs grav. I Åre fanns tidigare en källa, kallad Birgittakällan.
Olofskulten hade en djup förankring i Norrland. Många kyrkor äger eller har ägt bilder och träskulpturer av Sankt Olof. Han ansågs som deras förbedjare.

Under 1700-talet förlängdes kyrkan och försågs med vapenhus i väster, höga fönster sattes in och koret avskildes till sakristia. År 1736 ersatte man det platta innertaket med tre stjärnvalv av trä i gotisk stil. Valven stillskrivs Erik Olofsson i Rännberg. Stjärnvalv av trä är ett stilarv från de medeltida kyrkornas gotiska tegelvalv. Åre kyrka är i dag en av fem kyrkor i Norrland och den enda i Jämtland med bevarade stjärnvalv av trä.

De kyrkor, som byggdes i Jämtland under 1100- och 1200-talet har tydliga särdrag gemensamma med samtida kyrkor i Tröndelag i Norge. Det smala rakt avslutande koret och den östra halvan av långhuset är kyrkans äldsta delar.