Foto: Kerstin Stickler och Eva Stenström

Nytt och gammalt samsas i gudstjänster för vår tid

På pingstdagen den 20 maj tar Svenska kyrkan en ny kyrkohandbok i bruk. I den beskrivs hur olika gudstjänster går till, alltså liturgin eller de fasta bönerna och sångerna i till exempel en högmässa, en dopgudstjänst eller en vigsel.

Mycket känns igen i den nya handboken, annat är nytt. Det nya övas det under våren på, runt om i församlingarna i Härnösands stift. Nyligen hölls en introduktionsdag för präster och musiker i Medelpad.
- Det känns bra att vi ka stå med ena benet i arvet och med det andra göra en utflykt i något annat, menade Ann- Kristin Färnström, musiker i Sköns församling i Sundsvall, som medverkade i introduktionsdagen.

Hon berättade att hon först varit tveksam till den nya handboken, men sedan hon närmat sig den och börjat testa att spela musiken ändrade hon sig.
- Här finns grunden kvar, det som passar att spela i de stora katedralerna, samtidigt finns lite ny folkton, lite jazzinfluens, lite spår av visa. Jag måste säga att jag gillar det, berättade hon.

Hur annorlunda en gudstjänst kommer att upplevas för deltagarna när den nya handboken tagits i bruk, beror på vilka delar den gudstjänstansvariga i församlingen valt att använda.
- Mitt råd är att skynda långsamt, ta ett steg i taget och göra det så enkelt som möjligt, sade biskop Eva Nordung Byström, när hon presenterade handboken under introduktionsdagen.

Arbetet med att förnya handboken har pågått i många år, inneburit flera remissrundor och engagerat många människor. Flera förslag har testats i de församlingar som velat delta i processen. Det slutliga resultatet kan beskrivas som ett lapptäcke med många delar från den gamla handboken men också delar från de förslag som testats i många församlingar och några delar som är helt nya.

Senast en ny kyrkohandbok togs i bruk var 1986, den ersatte då en upplaga från 1942. För biskopen som varit präst sedan början av 80-talet blir den nya handboken alltså den tredje hon arbetar med. Och hon tar nyordningen med ro.
- Vi kommer inte att utsätta människor för plågsamma gudstjänstförsök, konstaterade hon.

2018-02-26
Kajsa Åslin

Fakta/Därför förnyas gudstjänsterna

När kyrkomötet i november 2017 tog beslut om en reviderad kyrkohandbok för Svenska kyrkan var det efter en lång process där en av utgångspunkterna varit en anpassning till den nya bibelöversättningen som kom år 2000. En annan utgångspunkt var att språket skulle bearbetas för att ligger nära människor och fungerar för den tid som är nu. Ambitionen har också varit att kyrkohandboken ska ge möjlighet till flexibilitet och kunna återspegla lokal tradition och kultur.

För dig som vill läsa mer om kyrkohandboken finns material på Svenska kyrkans nationella webbplats.