Lathund med kyrkovalsfakta

Här får du svaren på de vanligaste frågorna inför kyrkovalet

 • Vad väljer man till? Kyrkovalet består egentligen av tre val: Ett lokalt val till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, det är där all verksamhet för medlemmar och andra bedrivs. Ett regionalt val till stiftsfullmäktige, stiftets uppgift är att ge stöd till församlingarna. Ett nationellt val till kyrkomötet där övergripande frågor hanteras, man kan säga att det är Svenska kyrkans riksdag. 
 • Vem får rösta? För att rösta i kyrkovalet ska man senast på valdagen ha fyllt 16 år, man ska vara medlem i Svenska kyrkan, vara folkbokförd i Sverige den 13 augusti och finnas med i röstlängden. I Härnösands stift är det 215 000 personer som har rösträtt i årets kyrkoval.
 • Varför kryssa? Alla väljare har möjlighet att lyfta fram tre kandidater, genom att kryssa för deras namn på valsedeln. Personrösterna har stort genomslag, därför kan det vara viktigt att kryssa sin favorit även om den personen redan har en topplacering på valsedeln. Det går däremot inte att påverka turordningen på valsedeln genom att stryka kandidater.
 • Vad är en nomineringsgrupp? Kyrkovalets motsvarighet till partier kallas nomineringsgrupper. De flesta grupper är bildade speciellt för kyrkovalet, några är lika med ett politiskt parti och några har rötterna i ett parti men är självständiga kyrkopolitiskt.
 • Vilka ställer upp? De flesta är engagerade lokalt och kandiderar till kyrkofullmäktige i församling eller pastorat. I Härnösands stifts pastorat och församlingar finns minst två nomineringsgrupper att rösta på i varje valkrets. I valet till stiftsfullmäktige och kyrkomötet är det möjligt att rösta på elva respektive tolv nomineringsgrupper i Härnösands stift. Uppgifter om vilka grupper som deltar och namnen på alla personer som ställer upp finns här
 • Vad vill grupperna? Övergripande valmanifest för de grupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige och kyrkomötet finns här. Lokalt, för information om de som kandiderar till kyrkofullmäktige i församling eller pastorat, hänvisas till aktuell församlingen. Kontaktuppgifter till alla församlingar finns här.
 • Vilka styr i dag? På regional nivå, i stiftsfullmäktige i Härnösands stift, är Socialdemokraterna den största gruppen men har inte egen majoritet. Även på nationell nivå, i kyrkomötet, är Socialdemokraterna den grupp som har flest mandat  men inte heller där har de egen majoritet. För att se dagens mandatfördelning i kyrkomötet, stiftsfullmäktige eller lokalt i församlingen, se slutgiltigt resultat för valet  2017
 • Var ska jag rösta? På röstkortet står adress och öppettider till den vallokal där du kan rösta på valdagen den 19 september. Viktigt: du kan bara rösta i den vallokal du tillhör och du måste ha med dig legitimation. Observera att det är skillnad på vallokal och lokal för förtidsröstning. Här kan du hitta var du ska rösta på valdagen
 • Bortrest? Förtidsröstning är möjligt från 6 september fram till och med valdagen var helst du befinner dig i landet. På pastors- eller församlingsexpeditionerna finns information om var man kan förtidsrösta och även material för brevröstning. Vid förtidsröstning måste du ha med dig både ditt röstkort och legitimation. Observera att du kan förtidrösta även på valdagen om du inte är på hemmaplan.
  Här kan du hitta lokaler och öppettider för förtidsröstning, var du än befinner dig
 • Tappat röstkortet? Röstkortet kommer med posten i slutet av augusti. Den som tappat det kan ändå rösta – förutsatt att man röstar på valdagen i sin vallokal och att man har med sig en giltig legitimation. Vid förtidsröstning krävs däremot alltid att röstkortet är med och även på valdagen om man besöker en förtidsröstninglokal. Den som tappat sitt röstkort kan få ett nytt utskrivet på pastorsexpeditionen. Här kan du söka både det som är din vallokal och vilka förtidsröstningslokaler som är öppna i din närhet.
 • Inget röstkort fått? Den som inte fått något röstkort med posten den 30 augusti men som uppfyller kriterierna för att ha rösträtt bör snarast vända sig till valservice, för att begära rättelse i röstlängden. Här finns kontaktuppgifter dit.
 • När presenteras valresultatet? När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på den nationella kyrkovalswebben. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften och denna presenteras ungefär två-tre veckor senare.