Foto: Kerstin Stickler

Kyrkan i samhället

För tio år sedan när Timrå kyrka renoverades gjordes en arkeologisk undersökning som avslöjade att till platsen har människor sökt sig för både näringsverksamhet och högtid i långliga tider. Och så även i dag.

Östrands massafabrik är världens största och modernaste anläggning för framställning av blekt pappersmassa, en viktig arbetsplats i regionen.  Den gör sig också bra som fond till Timrå kyrka. Människan behöver ju både bröd på bordet och Guds ord.

#heligahusihärnösandsstift 

Läs om Timrå kyrka på Timrå församlings hemsida