Timrå kyrka

En kyrka med historia

Timrå kyrka

Se Timrå kyrka i 360-grader.

Klicka här

Många arkeologiska fynd tyder på att Timrådalen genom tiderna har varit en rik bygd dit många från olika delar av världen har sökt sig för handel och högtider.

Intill Timrå kyrka har man funnit järnåldersgravar liksom en kammargrav från 400- eller 500-talet. Vid utgråvningar i samband med renovering av nuvarande Timrå kyrka har det konstaterats att den "nya" kyrkan som byggdes invigdes 1796 uppfördes på samma plats som tidigare medeltidskyrka från 1400-talet befunnit sig som i sin tur placerats på en tidigare medeltida kyrka från 1200-talet.

 

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er

Jesus (Matt 5:43-44)

Man kan alltså anta att platsen där Timrå kyrka är placerad har genom alla tider från tidig järnålder till dagens datum varit viktig som samlings- och mötesplats för bygdens befolkning.

Läs mera om utgrävningarna här: Arkeologisk undersökning av Timrå kyrka samt boken "Från stenyxa till hockeyklubba/Boken om Timrå" av Gustaf Forsell

Än idag firas gudstjänst i Timrå kyrka varje söndag kl 11 och hit är alla välkomna, oavsett trosuppfattning och nationalitet.

Max antal personer i kyrkan: 350 st

Timrå Kyrka, 861 34 Timrå 

Hitta hit

Timrå gravkapell

Begravningsgudstjänst i Timrå gravkapell