Foto: Magnus Aronsson

Hon deltar i kyrkomötet via webben

Med anledning av situationen under coronapandemin genomförs årets kyrkomöte på distans. Två ledamöter från Härnösands stift är uttagna att delta digitalt i plenum. En av dem är Ann-Christin Alexius (C) från Undersåker.

Den andra som deltar från Härnösands stift är Margareta Winberg (S) från Östersund. Alla ordinarie ledamöter samt Svenska kyrkans biskopar deltar digitalt i utskottsarbetet. Med bibehållen proportionalitet utifrån kyrkomötets ordinarie mandatfördelning kommer totalt 44 ledamöter att tjänstgöra i plenum, som också sker digitalt under kyrkomötets andra session i november, då debatt och beslutsfattande äger rum.  

Ann-Christine Alexius, du deltar i kyrkomötet, som en av två från Härnösands stift i plenum. Hur känns det?
Det blir väldigt annorlunda att sitta hemma vid datorn i stället för att delta på plats i Uppsala. Dialogerna under pauserna försvinner inte minst. Att delta i gudstjänsterna via webben blir också annorlunda, men spännande att prova det här nya konceptet.

Har du konfererat med de andra ledamöterna i Härnösands stift?
Vi i centergruppen har haft gruppmöten med diskussioner, men jag har inte pratat med de andra nomineringsgrupperna i Härnösands stift. Vi för ju sådana diskussioner mellan nomineringsgrupper under sammanträdena i utskotten. Dessa sker i teams under kyrkomötet i år.

Hur kommer det sig att det blev just du?
Nomineringsgrupperna i Härnösands stift har gemensamt tittat igenom våra ordinarie ledamöter och kommit överens om vilka vi vill skicka. Sedan har nomineringsgrupperna nationellt sett till att samtliga stift blir representerade. Jag blev tillfrågad om jag vill delta och det känns hedrande att få vara med.

Vad tycker du är den viktigaste frågan under årets kyrkomöte?
– Jag tycker att den viktigaste frågan är den om digitalisering och samverkan. Jag har varit med och gjort underlaget till motionen ”digitalisering och samverkan”. Jag tycker det är viktigt med samordning och ekonomi, men det ska inte vara ett tvång för församlingar att ansluta sig. Det är otänkbart att kräva obligatorium ifrån nationell nivå när församlingen/pastoratet har lokalt självstyre. Det är församlingen som beslutar om hur resurser fördelas i arbetet med att utföra det grundläggande uppdraget. I nuvarande situation är det inte möjligt för ett kyrkomöte med 44 ombud att fatta beslut i övergripande frågor som i grunden går emot kyrkoordningens syn på församlingens/pastoratets roll utan att dessa getts möjlighet att uttrycka sin mening.

Hur förbereder du dig till att vara med på kyrkomötets öppnande på tisdag?
Vi har fått goda förutsättningar till att förbereda oss för årets möte. När det gäller tekniken har vi haft förmöten och testat att tekniken fungerar och att det går att sitta hemma. Vi har till och med fått en instruktionsfilm om hur vi ansluter oss.  När det gäller förberedelser med handlingar, så har de skett som vanligt. Vi har en app där alla handlingar ligger. Kyrkomötets öppnande sker via webbsändning, så den förbereder jag mig inte specifikt för.

Maria Eddebo Persson
2020-09-28

Fakta om kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2018-2021 innehas av 125 kvinnor (49,8 %) och 126 män (50,2 %) från 11 olika nomineringsgrupper. Här finns mer statistik över kyrkomötets ledamöter.

 

Kyrkomötets sessioner 2020 hålls vecka 40 (29/9-1/10) och vecka 47 (16-17/11). Under första sessionen arbetar ledamöterna i utskott. I den andra sessionen debatterar ledamöterna i plenum och fattar alla beslut.

Ärenden till kyrkomötet 2020

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2020.

Kyrkomötet med en vit play-knapp.

Livesändning från kyrkomötet

Här kan du se sändningen från kyrkomötets session 2 2021. Sändningen börjar på måndag 22 november kl. 09.00. Du kan också se tidigare sändningar här.