Foto: Kerstin Stickler

Guds öga i arbetarrörelsens hjärta

Birgittakyrkan ligger på en kulle omgärdad av Skönsbergs mångskiftande bostadsområden. Stadsdelen i Sundsvall föddes under sågverksepoken med arbetarbostäder och disponentvillor runt Heffners sågverk. Där utbröt Sundsvallsstrejken i maj 1879, en milstolpe i arbetarrörelsens historia.

I dag rymmer Skönsberg många bostäder från olika tidsepoker. Birgittakyrkan från 1970-talets början påminner om ett litet kloster, med flera sammanlänkade byggnader runt en innergård. Inuti kyrkan dras blicken till konstnären Ulf Öhrströms mångbottnade altartavla som sträcker sig från tak till golv med Guds öga som ser i både ljus och mörker.

Redaktörens tips: dröj kvar vid altartavlan och upptäck allt som där finns.

#heligahusihärnösandsstift 

Läs om Birgitta kyrkan på Sköns församlings hemsida