Foto: Lena Vik

En kyrka i tiden

Härnösands domkyrka från 1800-talets mitt ersatte en äldre kyrka på samma plats och en del av inventarierna är kvar från den. Med tydliga rötter i det som varit har kyrkan fortsatt att präglas av sin tid. På 2010-talet genomgick den omfattande renovering med skapandet av två små kapell och en större utbyggnad.

I Mariakapellet har samisk tradition getts en fast plats genom ett altarbrun som textilmästaren Anna-Stina Svakko har skapat av vitt kläde och garvat renskinn. I kapellet kan man också se biskopens kräkla, tillverkad av träkonstnären Birgitta Ricklund och smyckad med renhorn, vinranka, marialilja och andra samiska symboler.

Det sägs att Härnösands domkyrka är Sveriges minsta domkyrka. Kanske kan man också säga att den är landets gladaste, den 17 meter långa regnbågsmattan som ofta rullas ut i altargången gör i varje fall redaktören på gott humör.

#heligahusihärnösandsstift 

Se mer av Härnösands domkyrka på pastoratets hemsida