Kollage av tre bilder: Klockstapel, saft och bulle, medeltida madonna
Foto: Torbjörn Svaan, Alex&Martin/IKON

Besök en kyrka i sommar

Under sommaren håller många kyrkor öppet för den som vill upptäcka kulturarvet, gå på gudstjänst, andakt, konsert eller något annat arrangemang. Välkommen till en stunds vila och rekreation. Ta del av ett levande kulturarv.

Efter midsommar slår årets sommarkyrkor upp sina portar för förbipasserande. I Härnösands stift håller några kyrkor extra öppet under semesterperioden för att bjuda på en stunds vila från vägdamm och shoppingstress. Många av sommarkyrkorna är vackert belägna i landskapet och har en historia som gör dem värda en egen utflykt. Det är unika kulturmiljöer där det finns konstskatter från olika tidsepoker, i vissa ända från tidig medeltid. Andra kyrkor fungerar som en oas och rastplats längs färdvägar och vardagsstråk. Kyrkorna är också andaktsrum dit vem som helst kan söka sig, kanske för att tända ett ljus, be en bön eller bara för en stunds stillhet.

I Härnösands stift har Svenska kyrkan mer än 200 kyrkor och kapell. Enklaste sättet att hitta sommaröppna kyrkor är genom appen Kyrkguiden

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

21 medeltida kyrkor

Vid medeltidens slut fanns minst 103 kyrkor inom Härnösands stifts nuvarande gränser. Av dessa kyrkor är 21 bevarade och används än i dag för det ändamål som avsågs när de uppfördes. Här kan du kika in i alla de kyrkor som ingått i stiftets projekt Medeltiden.

Hitta din kyrka via mobilen

Hitta din kyrka och den verksamhet och eller gudstjänst som passar dig via mobilappen Kyrkguiden.

Pilgrimsvandring – lisa för kropp och själ

Församlingarna i Härnösands stift erbjuder ett antal pilgrimsaktiviteter under våren, sommaren och hösten. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden. I dag upptäcks vägarna av allt fler som går i de medeltida pilgrimernas fotspår. Skälen till att vandra skiftar: Några söker efter livets djup och nya perspektiv. Andra söker rörelse i gemenskap med andra, i motsats till ett stillasittande vardagsliv. Hitta din pilgrimsinspiration här.

Stiftets tillkomst och gränser

I början på medeltiden fanns inte Härnösands stift. Landskapen som nu ingår i stiftet tillhörde Uppsala ärkestift och Norge. Först 1647 bildades Härnösands stift.

Vägkyrka

Den ska vara lättillgänglig för bilister och andra vägfarare. En vägkyrka har andakt dagligen. Den ska vara öppen minst fem timmar dagligen under minst två veckor i följd i perioden juni till augusti, helst mer. I kyrkan ska man kunna träffa människor för samtal och guidning. I eller i anslutning till kyrkan ska erbjudas en enkel servering och tillgång till toalett.

Sevärdhetskyrka

Är en kulturellt angelägen kyrka. Som namnet säger - en kyrka värd att se och uppleva. Kan gärna kompletteras med samma delar som vägkyrkan, andakt , visning, guidning, etc, men är inget tvång. Stillhet och möjlighet till kontemplation är också något att erbjuda!

Pilgrimskyrka

Kyrka, ruin eller kyrkplats utmed pilgrimsled, med pilgrimshistoria. Det betyder att kyrkan ska vara helgad åt en historisk person till vilkens minne pilgrimsvandringar har förekommit eller att det finns föremål eller minnesmärken med anknytning till historiska pilgrimsvandringar. Också andra kyrkor, med nödvändighet kopplade till regelbundna nutida pilgrimsvandringar kan utmärkas som pilgrimskyrka.

Fjällkyrka

En öppen kyrka i fjällvärlden. Många fjällkyrkor är öppna dygnet runt, året om. I en del av dem bjuds andakter och möjlighet till samtal.