Foto: Lena Vik

VISK

Nyhet Publicerad Ändrad

Erik-Oscar Oscarsson

VISK Vänstern i Svenska kyrkan

Vi värnar om skapelsen och världen, miljön och klimatet. Svenska kyrkan är en stor skogsägare och kan visa på att det går rädda moder jord - dess lunga är skogen.
Jesus sa: Se människan! Vi i ViSK anser att alla människor har lika värde oberoende av ursprung, identitet eller sexuell läggning.

Vi i ViSK i Svenska kyrkan vill:
•Bygga en värld där solidaritet råder och de fattiga får upprättelse.

•Jobba för ett starkt diakonalt arbete.

•Hjälpa nya svenskar som söker kristen tro.

•Stödja och hjälpa ensamma och utstötta.

•Synliggöra och försonas med Sveriges urbefolkning, samerna.

•Ha ett levande gudstjänstliv där skapelsen och människan står i
centrum.

•Verka för en kyrka som står för sanning och rätt.

•Låta lovsången ständigt vara levande.

•Skapa en plats för stillhet och ro i en stressad värld.

•Bevara kyrkans skog genom att 20 procent av beståndet blir reservat. Det gör att kalavverkning kan undvikas och i stället avverka så att skogen återställs och att biologisk mångfald skall få råda.

•Miljöcertifiera församlingarna. Vi vill till exempel att tjänstebilar ska vara eldrivna och att laddstationer upprättas vid pastorsexpeditionen.

 

Läs mer om kyrkovalet