Studiecirkel om Herdabrevet - Nu är Guds tid

Nyhet Publicerad Ändrad

I Svenska kyrkan finns en tradition att alla nya biskopar skriver en programförklaring, med tankar och visioner om den kommande ämbetstiden, till sitt stift. Det här brukar kallas för ett herdabrev och ges ofta ut i form av en bok. Vid fem tillfällen träffas vi och pratar om herdabrevet. Anmälan senast 2/1 2020.

Fem tillfällen med ett tema varje gång.

Datum: 8/1, 22/1, 5/2, 20/2 och 16/3
Tid: kl 18.30-20.30
Plats: Stigsjö församlingshem

Vi startar med samtal runt varje tema. Vi bjuder på ett enklare fika!

Anmälan senast 2 januari 2020: Församlingsexp. 0611-288 00 eller
harnosand.pastorat@svenskakyrkan.se

Mer info: Knapp Anna Eriksson, tel. 0611-288 06
eller knapp.anna.eriksson@svenskakyrkan.se

8 januari
Tid - Kronos och Kairos
Nu är Guds tid – mitt valspråk och kyrkans tro. I det första kapitlet beskriver biskopen sina tankar kring teologin i sitt valspråk.

  • Hur ser din Kronos ut? Berätta något om dig; när är du född, när började du skolan, när flyttade du till där du bor idag. 
  • Hur ser ditt Kairos ut? Berätta om någon viktig eller avgörande händelse i ditt liv.

22 januari
Att vara kyrka – uppdrag och ansvar
Ett kapitel om ordning, struktur och organisation, om att vila stadigt
på båda benen.

  • Svenska kyrkan är ingen åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap.
  • Vad menar vi när vi talar om kyrkan?
  • Vad är en församling?

5 februari
Tro, kyrka och kristet liv i vår tid
Här möter de två första kapitlens ämnen, tro och teologi – kyrka och
organisation, vår nutid.

  • Vad ser du som de stora frågorna och utmaningarna där du finns? 
  • På vilket sätt är kyrkan viktig för dagens samhälle?

20 februari
Biskopens programförklaring och hennes vision
Hur skall vi själva, i arbetslaget eller i det beslutande organet tänka, handla och ta ansvar för vår församling utifrån biskopens vision?

16 mars (Obs! måndag)
Avslutning av studiecirkel
Biskop Eva Nordung Byström kommer och du har möjlighet att ställa frågor till henne.