Foto: Lena Vik

Socialdemokraterna

Nyhet Publicerad

Maud Byqvist

Socialdemokraterna

Vi Socialdemokrater vill:

•Arbeta för en öppen folkkyrka för alla och samarbeta med alla goda krafter för att hjälpa och stötta utsatta människor. Vi vill utveckla Café Trädgår`n som är en viktig mötesplats för alla.

•Att allas lika värde ska vara den viktigaste frågan inom kyrkans verksamhet. Alla oavsett kön, hudfärg, ursprung, sexuell läggning, religion eller funktionsvariation ska behandlas lika i kyrkans verksamhet.

•Att kyrkan ska stärka sin roll i arbetet för en bättre integration i
samhället.

•Att kyrkan aktivt ska arbeta för klimatsmarta lösningar i sin verksamhet utifrån Agenda 2030 .

•Att kyrkan ska fortsätta arbeta för ett aktivt kulturliv genom att bla stärka kör- och musikverksamheten. Barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla.

•Att kyrkan ska vara en föredömlig arbetsgivare med en god och jämställd arbetsmiljö och där alla erbjuds heltidsanställning samt ungdomar erbjuds sommarjobb.

•Att kyrkan prövar nya mötesformer med ambitionen att få och behålla medlemmar i kyrkan.

 

Läs mer om kyrkovalet