Foto: Lena Vik

POSK

Nyhet Publicerad

Sverker Ågren

POSK

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik, där engagemanget för kyrkan får styra istället för allmänpolitiska åsikter. I Härnösands pastorat vill vi som kandiderar för POSK i valet till Kyrkofullmäktige verka för:

•Att än mer utveckla verksamheterna i Härnösands sju församlingar utifrån deras olika förutsättningar och behov.

•En aktiv kör- och musikverksamhet.

•Att flera ideella engageras i församlingsarbetet.

•Att uppmuntra till undervisning och information om den kristna tron.

•Att församlingarna med hjälp av diakoni och mission får ett brett engagemang i samhället.

•Att inspirera till ett internationellt engagemang via organisationen ACT.

 

Läs mer om kyrkovalet