Månadens medarbetare Cristina Grönroos

Nyhet Publicerad Ändrad

Varje månad presenterar vi en medarbetare under rubriken "Månadens medarbetare".

Cristina Grönroos, domkyrkokaplan

Familj: Gift med Terje, har två döttrar och två bonusbarn.
Bor: Jag bor i radhus vid Sälsten med havsutsikt. Det sista jag ser på kvällen och det första jag ser på morgonen är havet: altartavlan som Gud själv har målat. Havsutsikten ger rymd åt ett litet hus. Vi behöver en horisont vad gäller mycket i livet.

Kommer från: Jag är född i Helsingfors av en finsk mamma och en dansk pappa. Betraktar mig som skandinav. Jag är tacksam för båda kulturerna, de är lika men ändå olika. Min personlighet är dansk men min sisu (kämpaanda) är finsk.

Berätta om ditt jobb: Jobbet som domkyrkokaplan innebär att jag har lite tydligare ansvar för domkyrkans väl än övriga präster, lite som en huspräst i domkyrkan. Jag ansvarar bland annat för textilier och silver i samråd med andra. Jag ansvarar även för kyrkvärdar, katedralvärdar och för guidningarna i domkyrkan. Guidningarna har ökat mycket senaste åren, inte minst vad gäller Birkabåtarna men även i övrigt. Jag har meditationer varje torsdag tillsammans med Jarmo Nykyri, vilket sker på ekumenisk basis. Meditationerna ökar stadigt, varje torsdag kväll är vi minst 15 personer som mediterar tillsammans. Många människor har inga traditionella verktyg för att hantera stress. Den kristna djupmeditationen är i särklass den mest effektiva och kostnadsfria stressreduceringsmetod du kan få. Du själv är verktyget och när du lärt dig meditera kan du göra det var som helst, det är genialiskt enkelt. Jag har även utvecklat nallemeditationer för barn.
Jag jobbar som militärpastor. Jag har 15 års erfarenhet av det och nu händer det mycket med försvarsmakten, vars uppgifter har breddats. De har fått en tydligare roll och gör enorma insatser för det civila samhället, de behövs inte
bara i krig. Min roll är att stötta de värnpliktiga, och eftersom värnplikten har återaktiverats så ökar mina arbetsinsatser.

Jag har även enskilda samtal, gudstjänster, begravningar, vigslar och dop: vilket är en väldigt värdefull del av mitt jobb.

De personliga mötena är fantastiska, jag får alltid något tillbaka och det är mitt kall att få stå till tjänst och hjälpa andra människor.

Intressen: Jag gillar att jobba med kroppen. När jag jobbar med både intellektet och det praktiska, när hjärnhalvorna korskopplar så inbillar jag mig att jag blir bättre som person. Alla hantverksprocesser är komplicerade. Jag intresserar
mig till exempel för att koka tvål. Intresset väcktes när jag besökte ett dominikanerkloster i Nordnorge för ett par år sen. Nunnorna är självförsörjande på att koka tvålar. Jag har ett stort miljöengagemang och jag gör numera all hudvård
själv och involverar även mina vänner. 

Jag fick prova på att baka tunnbröd i Säbrå nyligen och är djupt imponerad över diakon Berits kunskap. Kanske blir det brödbakningsretreater framöver? Bröd är så sinnligt - har man bara bröd hemma så klarar man sig. Det är inte för inte
som Jesus tog ett bröd och bröt det.
Vad ser du fram emot under Advent: Förberedelsen inför julen är speciell, mitt miljöengagemang gör att jag försöker tänka annorlunda vad gäller exempelvis konsumtion. 

Jag tycker om att göra kreativa saker: plocka svamp, laga mat, baka, sy… Jag tycker mycket om återanvändning: att lista ut vad man kan göra av något som någon annan kastat. Väldigt lite är skrot, det mesta går att återanvända. Den
filosofin speglar av sig i min människosyn: människan är alltid mer än det som syns på ytan. Jag är så tacksam för livet!
Jag är realist när det gäller mycket, men är framför allt optimist.
Med Guds hjälp kan vi människor göra världen bättre.

Text och bild: Maria Prytz