Yngve Nilsson, Häggdånger församlingskyrka
Foto: Lena Vik

Häggdånger församlingskyrka

Nyhet Publicerad

Yngve Nilsson

Häggdånger församlingskyrka

Häggdånger församlingskyrka är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp. Vi vill tillvarata intressena hos församlingsborna inom
Härnösands pastorat och verka för en kyrka både för boende på
landsbygden och de som bor och rör sig i stadskärnan.

Vi värnar om varje församlings särart och seder, som genom samarbete kan utvecklas och förstärka gemenskapen inom pastoratet.

Vi nio (9) kandidater bor och verkar i några av Häggdånger församlings byar. På ett lättsamt sätt finns vi tillgängliga att möta, lyssna till församlingsbornas frågor, funderingar, synpunkter och förslag på Kyrkans verksamhet, utveckling och tillgänglighet.

Att rösta på Häggdånger församlingskyrka i Härnösands pastorat utgör ett alternativ till de partibundna nomineringsgrupperna. Vi anser att det inte behövs partipolitik inom Svenska kyrkan.


Läs mer om kyrkovalet