Foto: Lena Vik

Centerpartiet

Nyhet Publicerad

Torbjörn Eriksson

Centerpartiet

Vi vill ha en öppen välkomnande folkkyrka, tillgänglig för alla.

•Vi i Centerpartiet tror på en positiv utveckling för Härnösands pastorats alla sju församlingar. Alla församlingar ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna förmedla det kristna budskapet.

•Församlingarnas lokala arbete bidrar till ett öppet samhälle och är en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans. Samverkan med offentliga organisationer, näringsliv och det civila samhället är viktigt. Vid kris och katastrof ska den som behöver hjälp mötas av en varm famn.

•Det diakonala arbetet och det ideella engagemanget ska värnas vilket leder till ökad delaktighet i gudstjänstliv och i annan verksamhet. Dop, barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras.

•Kyrkans kulturhistoriska arv ska hållas levande. Ett rikt kulturutbud med kör och musikverksamhet berikar och skapar nya möten.

•Härnösands Pastorat ska fortsätta att utvecklas och vara en effektiv och attraktiv arbetsplats som präglas av stor öppenhet och ett gott arbetsklimat. Fortsatt digitalisering ger ökad tillgänglighet.

•Kyrkan ska vara en ledande aktör i miljö- och klimatfrågor. Vi vill verka för en fortsatt effektivisering av energianvändningen i fastigheterna och satsning på förnyelsebara energikällor så som solenergi.

•En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i Kyrkovalet är en röst på kandidater med lokalt engagemang och hjärta för kyrkans framtid i hela pastoratet.

•Att rösta är medlemmarnas rättighet och möjlighet att kunna påverka verksamheten.

 

Läs mer om kyrkovalet