Välkommen till våra sorgegrupper "Leva vidare"

En samtalsgrupp för dig som förlorat någon nära anhörig. Här kan du dela tankar och känslor med andra i liknande situation.

Att drabbas av sorg och plötsligt ställas inför ensamhet och saknad kan vara en svår upplevelse, nya känslor och frågor väcks. Många har upplevt att det mitt i sorgen kan vara en lättnad att få dela tankar och känslor med andra i liknade situation. Därför vill vi hälsa dig välkommen att delta i en grupp med andra som förlorat en nära anhörig.

Folder att ladda ned 

 

 

 

 

Länkar

JOURHAVANDE PRÄST
Akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Individ och familjeomsorg i Härnösands kommun

Individ- och familjeomsorg 

FEBE - nätverk för föräldrar som mist barn

FEBE består av föräldrar som alla har mist barn. Det kan vara genom sjukdom, olyckshändelse, drogrelaterat, mord, självmord.
www.febe.net

SPES - riksförbundet för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv

SPES telefonjour varje dag klockan 19.00-22.00
Telefon: 08-34 58 73
http://www.spes.se/

Du som förlorat ditt barn

Spädbarnsfonden är en ideell organisation som arbetar med stöd, information, utbildning och forskning. Föräldrar med egen erfarenhet av att förlora ett barn utgör grunden i föreningens arbete. 

Läs mer om Spädbarnsfonden på
www.spadbarnsfonden.se  eller ring dem på telefon 0340-10251