Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Vi välkomnar till konfirmation 2019-2020. Alla ungdomar som börjar åk 8 till hösten eller som är född 2005 bjuds in till konfirmation.

Vad är konfirmation?
Det finns olika grupper att välja på. Alla grupper träffas ungefär en gång i månaden och har samma upplägg. Gemensamma träffar jul och påsk. Ledare för grupperna är präster, diakoner, församlingspedagoger, musiker och unga ledare. Under konfirmandtiden önskar vi att konfirmanderna ska få uppleva gemenskap och vara med i ett sammanhang som inte kräver prestation och jämförelser.

Gudstjänst
Under året som konfirmand deltar man i olika gudstjänster. Man får en möjlighet att komma i kontakt med kyrkans tro och liv och få en egen erfarenhet av kristen tro.

Läger
Alla konfirmander erbjuds att åka på läger. Det är olika läger beroende på vilket alternativ som väljs.

Inte döpt?
För den som inte är döpt är detta ett bra tillfälle att ta reda på mer om dopet och om tron. Dop och konfirmation hör ihop. Därför kommer den som inte är döpt få möjlighet att döpas under konfirmandåret.

 

Konfirmandgrupper 2019-2020

1. Mer än du tror - Gotland - FULLT! 

Med ”symboler” som tema tar vi oss ut på en resa på både kända och
okända stigar, där kyrkan står i centrum och slutmålet är Gotland.
Kanske detta är ditt livs upplevelse - följ med! Gruppen träffas ungefär
en tisdagkväll per månad i domkyrkans ungdomslokaler.

Upptakt: 7 september kl 10.00-16.00 i församlingsgården,  Franzéngatan 18.
Gemensam gudstjänst: 8 september kl 11.00 i domkyrkan.
1:a träffen: 17 september kl. 17.00-20.00, föräldramöte kl. 20.00-21.00
Läger: 8-10 november - läger i närområdet.
Gotlandsläger: vecka 26, 2020
Konfirmationsredovisning: 4 juli 2020
Konfirmationsgudstjänst: 5 juli 2020 kl 11.00 i domkyrkan.
Mer information: Christina Nilsson 0611-288 32
E-post: christina.s.nilsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Katarina Adamsson, präst. Johanna J Wikström, präst.
Christina Nilsson, församlingspedagog.
Antal: minst 10 max 30. Gruppen är fulltecknad. 

2. Mer än du tror - Trillevallen
Med sport, kropp, äventyr, skidor och snö i fjällen får vi ge oss ut på en vandring för kropp och själ. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig? Kanske detta är ditt livs upplevelse - följ med!
Gruppen träffas ungefär en gång i månaden på torsdagkvällar i
domkyrkans ungdomslokaler.
Upptakt: 7 september kl 10.00-16.00 i församlingsgården,  Franzéngatan 18.
Gemensam gudstjänst: 8 september kl 11.00 i domkyrkan.
1:a träffen: 12 september kl. 17.00-20.00, föräldramöte kl. 20.00-21.00
Läger: 11-13 oktober
Trillevallenläger: 29 februari - 4 mars, 2020
Konfirmationsredovisning: 25 april 2020
Konfirmationsgudstjänst: 26 april 2020 kl 11.00 i domkyrkan.
Mer information: Christina Nilsson 0611-288 32
E-post: christina.s.nilsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Katarina Adamsson, präst. Johanna J Wikström, präst.
Christina Nilsson, församlingspedagog.

Antal: minst 10 max 30.

3. Mer än du tror -  Stockholm

Med hjälp av musik, drama och olika uttryckssätt tar vi oss an våra
livsfrågor. Med dig själv som redskap får du möjlighet att uttrycka stort
och smått i ditt liv. Kanske detta är ditt livs upplevelse - följ med!
Gruppen träffas ungefär en gång i månaden på torsdagkvällar i
domkyrkans ungdomslokaler.
Upptakt: 7 september kl 10.00-16.00 i församlingsgården,  Franzéngatan 18.
Gemensam gudstjänst: 8 september kl 11.00 i domkyrkan.
1:a träffen: 26 september kl. 17.00-20.00, föräldramöte kl. 20.00-21.00
Läger: 22-24 november
Stockholmsläger: 20-24 maj, 2020
Konfirmationsredovisning: 30 maj 2020
Konfirmationsgudstjänst: 31 maj 2020  kl 11.00 i domkyrkan.
Mer information: Christina Nilsson 0611-288 32
E-post: christina.s.nilsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Katarina Adamsson, präst. Johanna J Wikström, präst.
Christina Nilsson, församlingspedagog. Sanna Norberg, kantor.

Antal: minst 10 max 30.

4. Mer än du tror - För dig med funktionsvariationer
En grupp för dig som kanske behöver vara i en mindre grupp och en grupp där det finns mer tid för dina behov. 
Övriga tider och platser kommer att bestämmas utifrån gruppen och gruppens behov.
Mer information:
Åsa Sjöberg, diakon 0611-288 23
E-post: asa.sjoberg@svenskakyrkan.se

5. Mer än du tror - Samiskt konfirmandläger
Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/luleastift/samiskt-konfirmandlager-2020

6. Mer än du tror - teckenspråk

För mer information: Johan S Wisser, präst.
E-post: johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Ledare: Johan S Wisser, präst.

Anmäl dig här >>

Mer info

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Svenska kyrkan Härnösand

Församlingspedagog