Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Vi välkomnar till konfirmation 2018-2019. Alla ungdomar som börjar åk 8 till hösten eller som är född 2004 bjuds in till konfirmation.

Vad är konfirmation?
Det finns olika grupper att välja på. Alla grupper träffas ungefär en gång i månaden och har samma upplägg. Gemensamma träffar jul och påsk. Ledare för grupperna är präster, diakoner, församlingspedagoger, musiker och unga ledare. Under konfirmandtiden önskar vi att konfirmanderna ska få uppleva gemenskap och vara med i ett sammanhang som inte kräver prestation och jämförelser.

Gudstjänst
Under året som konfirmand deltar man i olika gudstjänster. Man får en möjlighet att komma i kontakt med kyrkans tro och liv och få en egen erfarenhet av kristen tro.

Läger
Alla konfirmander erbjuds att åka på läger. Det är olika läger beroende på vilket alternativ som väljs.

Inte döpt?
För den som inte är döpt är detta ett bra tillfälle att ta reda på mer om dopet och om tron. Dop och konfirmation hör ihop. Därför kommer den som inte är döpt få möjlighet att döpas under konfirmandåret.

 

Konfirmandgrupper 2018-2019

1. Mer än du tror - Gotland

Med ”vägen” som tema tar vi oss ut på en resa på både kända och okända stigar, där slutmålet är Gotland. Kanske detta är ditt livs upplevelse - följ med! Gruppen träffas ungefär en torsdagkväll per månad i domkyrkans ungdomslokaler.

Upptakt: 8 september kl 10.00-16.00 i församlingsgården,  Franzéngatan 18.
Gemensam gudstjänst: 9 september kl 11.00 i domkyrkan.
1:a träffen: 20 september kl. 17.00-20.00, föräldramöte kl. 20.00-21.00
Läger: 28-30 september - läger i närområdet.
Gotlandsläger: vecka 26, 2019
Konfirmationsredovisning: 6 juli 2019
Konfirmationsgudstjänst: 7 juli 2019 kl 11.00 i domkyrkan.
Mer information: Christina Nilsson 0611-288 32
E-post: christina.s.nilsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Katarina Adamsson, präst. Johanna J Wikström, präst.
Christina Nilsson, församlingspedagog.

2. Mer än du tror - Film
Med hjälp av våra favoritfilmer tar vi oss an våra livsfrågor.
Vi skapar även egna små filmer. Du får vara regissören i ditt eget liv.
Kanske detta är ditt livs upplevelse - följ med!
Gruppen träffas ungefär en gång i månaden på torsdagkvällar i domkyrkans ungdomslokaler.
Upptakt: 8 september kl 10.00-16.00 i församlingsgården,  Franzéngatan 18.
Gemensam gudstjänst: 9 september kl 11.00 i domkyrkan.
1:a träffen: 4 oktober kl. 17.00-20.00, föräldramöte kl. 20.00-21.00
Läger: 16-18 november, 22-24 mars
Konfirmationsredovisning: 27 april 2019
Konfirmationsgudstjänst: 28 april 2019 kl 11.00 i domkyrkan.
Mer information: Christina Nilsson 0611-288 32
E-post: christina.s.nilsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Katarina Adamsson, präst. Johanna J Wikström, präst.
Christina Nilsson, församlingspedagog.

3. Mer än du tror - musik/drama

Med hjälp av musik och drama tar vi oss an våra livsfrågor. Med dig själv som redskap får du möjlighet att uttrycka stort och smått i ditt liv. Kanske detta är ditt livs upplevelse - följ med!
Gruppen träffas ungefär en gång i månaden på tisdagkvällar i domkyrkans ungdomslokaler.
Upptakt: 8 september kl 10.00-16.00 i församlingsgården,  Franzéngatan 18.
Gemensam gudstjänst: 9 september kl 11.00 i domkyrkan.
1:a träffen: 16 oktober kl. 17.00-20.00, föräldramöte kl. 20.00-21.00
Läger: 27-30 oktober, 31 maj
Konfirmationsredovisning: 1 juni 2019
Konfirmationsgudstjänst: 2 juni 2019 kl 11.00 i domkyrkan.
Mer information: Christina Nilsson 0611-288 32
E-post: christina.s.nilsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Katarina Adamsson, präst. Johanna J Wikström, präst.
Christina Nilsson, församlingspedagog. Sanna Norberg, kantor.

Mer än du tror - teckenspråk

Du är välkommen att anmäla dig till grupp 1 eller 2, se datum och tider. Ange i anmälan om du behöver teckenspråkstolk.
Mer information: Johan S Wisser Obs! endast sms 073-508 40 71
E-post: johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Ledare: Johan S Wisser, präst.

Mer än du tror - för dig med särskilda behov

En grupp för dig som kanske behöver vara i en mindre grupp och en grupp där det finns mer tid för dina behov.
Tider och platser kommer att bestämmas utifrån gruppen och gruppens behov.
Mer information: Christina Nilsson 0611-288 32
E-post: christina.s.nilsson@svenskakyrkan.se

Anmäl dig här >>

Mer info

Katarina Adamsson

Svenska kyrkan Härnösand

Komminister

Mer info

Johanna Janzon Wikström

Svenska kyrkan Härnösand

Komminister