Foto: Lena Vik

Barsvikens kapell, Häggdånger

Kapellet är Ångermanlands sydligaste kyrkobyggnad.

Historik

Källa: Sven Hartelius; Skarpe Udds Fiskelagare 1983. 
Sven Hartelius som sedan unga år fram till sin bortgång vistades i Barsvikens fiskeläge gav ut boken 1983. Där beskriver han fisket och livet i ett fiskesamhälle vid Ångermanlands södra kust. En skildring som även innefattar kapellets historia.

 

Under sommarhalvåret på 1700-talet kom många fiskare från södra Norrland (Gävlefiskarna) för att fiska efter kusten. Och eftersom det vid den tiden var kyrkoplikt så blev kyrkan i Häggdånger under sommarhalvåret alltför trång för alla besökare och var dessutom väldigt förfallen. 

Gävlefiskarna ville inte bara ha en gudstjänstbyggnad, dom hade också behov av att någonstans förvara sina redskap under vintermånaderna. 

Gävlefiskarna ansökte om att få bygga ett kapell i Barsviken och 12 oktober 1758 erhöll de sitt tillstånd. Byggandet satte igång och uppfördes på mark som tillhörde Barsvikens och Malvikens markägare, kapellet kunde invigas den 10 juli 1762.

Den första byggnaden bestod enbart av det som nu är gudstjänstlokalen och golvet var då breda plankor med mellanrum. Byggnaden stod på plintar och det var fritt för getter och får att söka skydd under, vilket kunde väcka den mest sömnige under den långa predikan som var vanligt på den tiden. Väggarna tros ha varit betäckta med segelduk. 1771 göts kapellklockan i Gävle. 

För att kunna underhålla kapellet så tog kapellstämman in böter för bl a stöld, tjuvfiske och svordomar samt avgifter för hur mycket redskap man använde. Kollekten var naturligtvis också en inkomstkälla. 

På 1850- talet upphörde Gävlefiskaran att komma. 1898 diskuterades i kapellstämman om ev. rivning av kapellet p g a långt gånget förfall, man beslöt emellertid att renovera kapellet istället.

1926 erbjöd sig Vilma Ekman, prästdotter i församlingen, och hennes make JP Andersson att bekosta renoveringen. En arkitekt vid namn Fryklund anlitades och han gav kapellet dess nuvarande utseende. Då tillbyggdes vapenhus och sakristia. 1927 återinvigdes kapellet. 

Tavlan på höger sida om ingången sett från altaret föreställer denna Vilma Ekman. 

LITE KURIOSA

  • Tecknen som finns på stolpar vid ingång till bänkar tros vara märken för olika familjer.
  • Malmkronan ser ut som en mobil, skänkt i samband med invigning 1762 av Eric Hohl.
  • Stören som finns i taket är från 1838, fångad vid notdragning i Stockviken. Utanför Barsviken.
  • Bultlåset i vapenhuset är det gamla låset.
  • Kyrkorgeln är anskaffad genom budkavleinsamling (gåvor).
  • Kyrkskeppet, (votivskepp) byggt och skänkt av Ola Landstedt 1996. Dessa skepp återfanns ofta i gamla fiskekapell och anses skänka tur för de som fiskar ute på havet.
  • Dopskål skänkt av kvinnor i Barsviken.

Kapellet tillkom alltså på enskilt initiativ och tillhör inte Svenska kyrkan men många gudstjänster, konserter, vigslar och dop sker där. Kapellet är Ångermanlands sydligaste kyrkobyggnad. Skötseln drivs i föreningsform av fastighetsägare i Barsviken, Malviken Lerviken och Sandsten är delägare. 

 

Texten är godkänd 20220915 av Svens dotter och svärson,  Annica och Berndt Ericsson.