Konfirmation
Foto: Magnus Aronson /IKON

Konfirmation i Svegsbygdens församling tillsammans med Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjös församling

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och dig. I Sveg läser konfirmander från Svegsbygdens församling tillsammans med konfirmander från Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församling.

Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap för att som leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen.

Konfirmandtiden vill ge dig mod att stå upp för att alla människor är värdefulla och se kyrkans roll när det gäller att visa det.Tiden som konfirmand vill också ge dig redskap att se hur kristen tro finns i relation till andra livsåskådningar samt visa respekt för människor med annan övertygelse.

Läs mer om konfirmation.

Att konfirmeras som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? Det är inte kört för det! För att konfirmeras förutsätts att du är döpt. Konfirmationen bekräftar ditt dop. Kanske är du döpt som barn, är du inte det är du välkommen att bli döpt som vuxen.

Dopet är en gåva till dig där Gud lovar att dela ditt liv alla dagar till tidens slut och att gå med dig på alla dina vägar. Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande i ditt liv. Det är en lika stor gåva oavsett när i livet du döps - som barn, tonåring eller vuxen.

För att döpas krävs inte mer av dig för att du är vuxen än när du är barn. Gud lovar att vara med dig alla dagar. Du blir också vid dopet medlem i Svenska kyrkan. Kontakta oss för att få veta mer.

Svegsbygdens församling - Kanslist Ebba Karlsson

Telefontider:
Måndag - onsdag 
09.30-12.00, 13.00-15.00
Torsdag 13.00-15.00
Fredag stängt

Besökstider:
Måndag 09.30-12.00,  13.00-15.00
Onsdag 09.30-12.00, 13.00-15.00
Torsdag 13.00-15.00

Telefon:
010-47 00 150

E-post:
svegsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 33, 842 21 Sveg

Besöksadress:
Vallarvägen 4,Sveg

Ytterhogdals, överhogdals och ängersjö församling - Kanslist Ebba Karlsson

Telefontider:
Måndag - onsdag  09.30-12.00
Torsdag 13.00-15.00 
Fredag stängt

Besökstider:
Tisdagar 09.30-12.00 och 13.00-15.00

Telefon:
010-47 00 170

E-post:
ytterhogdal.overhogdal.angersjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Kyrkvägen 15,  840 90 Ytterhogdal

Besöksadress:
Kyrkvägen 15 Ytterhogdal