Foto: Linköpings stift

Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig.

Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfirmation 2022-2023

Här hittar du information gällande konfirmationsläsningen 2022-2023.

En grupp ungdomar står i ett rum med blått ljus som lyser ner på dem.

Ungdomsverksamhet

Hösten 2022 startar vi ungdomsverksamhet för ungdomar i åk. 7-9, i Karungi församlingshem.

DU behövs i församlingen!

Vi har glädjen att inbjuda dig som
har blivit konfirmerad under våren 2022
till HJÄLPLEDARUTBILDNING!

Utbildningen innehåller:
- Ledarskap, ledarroller
- Övningar att leda grupper
- Lekar och aktiviteter
- Att växa i tro
- Fika och gemenskap

Den första träffen blir torsdag 22 september kl 15:30-17:00
i Haparanda församlingshem.

Du kan anmäla dig och eventuella allergier till 
Annika Styrman, ungdomsledare
tel. 072-2263470
annika.styrman@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen!

 

VANLIGA FRÅGOR OM KONFIRMATION

Måste man tro på Gud?
Vissa har en tro när de blir konfirmander, några kommer på att de tror under konfirmandtiden, andra att de inte gör det. Men alla får ta del av hur det är att leva som kristen. 

Måste jag vara döpt för att vara konfirmand?
Nej, det behöver du inte. Är du inte döpt, döps du före konfirmationen. Konfirmation betyder bekräftelse. Bekräftelse av dopet. 

Mina kompisar säger att ingen konfirmerar sig längre, är det så?
Nej, så är det inte. År 2021 var det 35000 som konfirmerades i Svenska kyrkan. I Haparanda församling var det 47 konfirmander. De allra flesta tyckte att det var meningsfullt och roligt! 

Fler vanliga frågor och svar om konfirmation.