Vårt miljöarbete

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Vi ska också verka för klimaträttvisa och stödja de människor som drabbas mest av klimatförändringarna, trots att de bidragit till dem allra minst.

Ett års produktion av solcellsenergi i Österhaninge

Nu har det gått ett år sedan vi driftsatte solcellsanläggningen i Österhaninge maskinhall.

Hur mycket solenergi har vi producerat under detta år?
-Den estimerade mängden producerad solel låg på 50 000 kWh/år. Det verkliga resultatet landade på 49 000 kWh/ år i producerad solel vilket är en avvikelse inom toleransgräns och bra resultat som matchar den ursprungliga beräkningen.

Vad innebär 50.000 kWh/år i praktiken? Hur är det bra för miljön?
-Genom de 50 000 kWh producerat solel har vi har minskat CO2 utsläpp med ca 23 ton*

Vad mer är på gång när det kommer till solceller och Svenska kyrkan Haninge?
-Vi har precis haft en slutbesiktning för solcellsanläggningen i Västerhaninge, den är godkänd, dock med anmärkningar som ska åtgärdas gällande slutlig dokumentation.

* 23 ton motsvarar ca 42st fullvuxna älgtjurar

Effektmål 2030 
Färdplanen siktar mot tre övergripande effektmål som ska vara uppfyllda senast 2030.

1. Klimatneutralitet 
Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet, till exempel genom produktion av förnybar el, effektiv energianvändning och fossilfria transporter.

2. Värderingsförändring
Svenska kyrkan ska verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta ska bland annat ske genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag. 

3. Bidra till klimaträttvisa 
Svenska kyrkan ska stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst. Detta kommer till exempel att ske genom Act Svenska kyrkan och andra samarbetspartners.​

Vi låter gräset växa på våra kyrkogårdar

Vi vill ge våra pollinerande insektsvänner chansen att få mat när gräset blommar, därför klipper vi inte gräset lika ofta som tidigare och slösar inte på bränsle i onödan. Svenska kyrkan i Haninge alla verksamhetsområden arbetar för FN:s globala miljömål, Agenda 30.