Störst av allt är kärleken

Gud söker och älskar oss oberoende av vårt ursprung, utseende, sexuell läggning, könsidentitet, status eller annat. Ingen behöver bli någon annan för att duga i Guds ögon – du är sökt och älskad av Gud för att du är just du!

Hbtq i Svenska kyrkan
Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar Svenska kyrkan aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro
Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat hbtq-personer. Den måste vi göra upp med. Vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Istället måste vi mötas med respekt, och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek. När det gäller frågor om människors lika värde vill Svenska kyrkan vara en profetisk röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt och godhet.

Kärleksbudskapet är tydligt i Bibeln
Bibeln säger inte mycket om homosexualitet i den bemärkelsen som homosexualitet förekommer i vårt samhälle – ordet “homosexualitet” förekommer inte ens i Bibel 2000. Ordet homosexualitet fanns inte på biblisk tid.

Finns det homosexuella par i Bibeln?
Man kan hitta bibelställen som visar på hbtq-personer – men de är inte entydiga. Ändå kan vi hitta nycklar i dem, som handlar just om att bemöta varandra med kärleksfull omtanke istället för fördömanden.

David och Jonatan, Rut och Noomi, Josef och hans färgglada dräkt – kanske finns det hbtq-personer i dessa texter? Oavsett om vi tänker så eller inte kan vi lära oss något om hur vi ska behandla varandra. 

Det som Bibeln visar oss klart och tydligt är kärleksbudskapet. Det syns på många ställen i Bibeln, så mycket att vi tror att vi ska läsa hela Bibeln i ljuset från kärleksbudskapet. Då faller resten på sin plats.

Fira pride med Svenska kyrkan! Se dagens program här

Läs mer om historiken om Svenska kyrkan och hbtq-personers rättigheter här