Om Muskö kyrka

I södra skärgården mellan Hårsfjärden den stora fjärden Mysingen, ligger Muskö kyrka. 1630 invigdes den nuvarande byggnaden och enligt traditionen ska kung Gustav II Adolf ha varit närvarande.

Läs mer om Muskö kyrka, skrift från Stockholms stift pdf
Muskö kyrka på kyrkokartan.se

En tidigare kyrka revs

Den första kyrkbyggnaden på Muskö fanns cirka 200 meter nordväst om den nuvarande kyrkan. Carl Carlsson Gyllenhielm, som hade den närbelägna gården Arbottna som förläning, lät riva kyrkan på 1620-talet och gav order om ett nytt bygge.

Kung Gustav II Adolf på besök

Nuvarande kyrkobyggnaden har en stomme av trä och står på en stensockel. 1630 invigdes kyrkan och enligt traditionen ska kung Gustav II Adolf ha varit närvarande innan han for iväg för att strida i trettioåriga kriget. Under 1800-talet blev kyrkan alltmer skröplig och genomgick en ombyggnad 1876-1877 varvid den gamla stommen bevarades. En renovering av interiören genomfördes 1952.

På en liten kulle väster om kyrkan finns en klockstapel från 1600-talet. Nordost om kyrkan står församlingshemmet.

Konstnären Per Krafft den äldre

Orgeln har tolv stämmor och är tillverkad 1955 av Grönlunds Orgelbyggeri.
Altartavlan skänktes till kyrkan 1770 av Adolf Ludvig Levin, dåvarande ägare till gårdarna Arbottna och Ludvigsberg.

Dess motiv är Kristus på korset och Maria från Magdala som knäböjer vid Jesu fötter. Enligt en tradition kan den vara målad av Per Krafft den äldre. Ett votivskepp är en fullriggare från slutet av 1800-talet.