Foto: Gustaf Hellsing

Begravning

Döden är en del av livet. En begravning ger rum för sorgen men bottnar i hopp. Idag finns stor möjlighet att utforma begravningen och det sista avskedet på ett personligt sätt, oavsett om du föredrar Svenska kyrkans ordning eller borgerlig ceremoni.

När någon avlider är det viktigt att de anhöriga eller andra som ordnar med begravningen så långt det är möjligt följer den avlidnes önskan om kremering och
om gravsättningen. Det kan handla om vilken gravplatstyp som ska väljas och
om platsen för gravsättning.

Många tror att ordet ”begravning” är ett begrepp för endast begravningsceremonin. Men begravning är det samlade begreppet för alla de handlingar och åtgärder inför och i samband med gravsättningen av den avlidna.

Begravningen kan delas in i fem huvudmoment:
1.Omhändertagande av den avlidne
2.Visning/personligt avsked
3.Begravningsceremoni
4.Minnesstund
5.Gravsättning (inkl. ev kremering)

Begravningsceremoni
Hur anhöriga väljer att ta avsked av den avlidne är en privat angelägenhet. Anhöriga har stor frihet att göra avskedet så personligt som de själva önskar. Att utgå från den avlidnes på förhand avgivna önskemål är en utgångspunkt. Avsked kan göras i en kyrka, ett kapell, en församlingssal, ett hem, en trädgård, på en strand, vid graven på en begravningsplats eller andra lämpliga platser. Begravningsceremonin är ett frivilligt arrangemang. Begravningsceremonin sker antingen i Svenska kyrkan ordning (en begravningsgudstjänst), som en borgerlig begravning eller i annat trossamfunds ordning.  En begravningsceremoni är en viktig del av sorgearbetet efter den avlidne.

Begravningsgudstjänst 
I kyrkoavgiften, som alla kyrkotillhöriga betalar, ingår begravningsgudstjänst i kyrka med präst, kyrkomusiker, bärartjänst och kyrkvaktmästare med mera. Detta gäller även om begravningsgudstjänsten hålls i en annan församling än i hemförsamlingen. Det är tjänstgörande präst som tryggt tillsammans med de anhöriga, kyrkomusiker samt övriga medverkande utformar begravningsgudstjänsten. Samtliga kyrkor i Haninge pastorat är tillgängliga för tillhöriga i Svenska kyrkan.

Borgerlig begravningsceremoni
En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst eller annat trossamfunds ordning kallas för borgerlig begravning. Kostnad för lokal ingår i begravningsavgiften som alla folkbokförda betalar. Anhöriga får själva ordna och ansvara för en borgerlig begravningsceremoni, bestämma hur den ska utformas och vilka som får vara med. Däremot har icke-medlemmar normalt ingen rätt till präst och musiker i en kyrkobyggnad. Även borgerliga begravningsceremonier omfattas av gällande lagar, regler samt rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Svenska kyrkan i Haninge erbjuder lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningar. Dalarö kapell, Västerhaninge kapell samt Österhaningesalen, är religiöst neutrala ceremonilokaler. 

Kontaktinformation för frågor och bokning - längst ned på denna sida.

OLIKA GRAVTYPER

I Haninge finns flera olika gravtyper:
- Jordgrav för avliden i kista (här ryms även askor och urnor)
- Jordgrav för aska i urna
- Minneslund, gemensamt område för askor (anonym gravsättning)
- Askgravlund, gemensamt område för askor med de avlidnas namn på närliggande plats.
- Askgravplats, gravplats för 2 askor med enkel gravvård där kyrkogårdsförvaltningen sköter gravplatsen.
- Utströende av aska utanför en begravningsplats - i hav, i sjö eller i orörd natur, Tillstånd måste ansökas hos Länsstyrelsen.

Musik på begravningen

Kontakta kyrkomusikerna och välj den finaste musiken till begravningen. Kontaktuppgifter kyrkomusikerna. Provlyssna på ett urval av psalmer och musik för begravning eller vigsel på www.kyrkomusik.se

Av rättighetsskäl får vi tyvärr inte använda oss av Spotify längre.

Om begravning på andra språk - Information in other languages

 

Boka begravning, gravsättning och gravskötsel

Bokning av kyrkor och lokaler
Telefon: 08-555 670 10
Telefontid: måndag-fredag, kl 9-12
E-post: 
haninge.bokning@svenskakyrkan.se 

När du bokat en lokal för minnesstund, kontakta vaktmästare i god tid för information och nyckelutlämning till lokalen. Nycklar ska kvitteras ut senast sju dagar innan bokad aktivitet.

Gravrättsfrågor
Telefon: 08-555 670 30
Tisdag och torsdag kl 9-12
E-post: haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska frågor angående
• gravplatser och gravar
• visning av gravplats
• gravrättsfrågor
Kyrkogårdsförvaltningens besöksadress: Kyrkvägen 7, Västerhaninge.

Kyrkogårdarna
För praktiska frågor rörande Haninges kyrkogårdar (som ej gäller bokning), kontakta: Lars Wasberg 08-500 65883 eller John Nilsson 08-555 670 28.

Kyrkogårdschef 
Mats Odmark
Tel: 08-555 670 27
E-post: mats.odmark@svenskakyrkan.se

Länsstyrelsens begravningsombud
Bo Forslund, 070-651 89 48, bo@forslund.pro
Bo Forslund är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud för personer folkbokförda inom Haninge kommun. Han har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Haninge pastorat tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Vill du veta mer om begravning? Läs mer

svenska kyrkan om begravning

Länkar om begravning på svenskakyrkan.se. Läs mer  om begravning och bokningar i Svenska kyrkan i Haninge längre upp på sidan.

Vanliga frågor om begravning
Planera en begravning - steg för steg
Livet efter döden - Vad händer?
Om gravrätt

Så stöttar du barn i sorg 

Information other language

"Begravningar i coronatider" är inte publicerad