Foto: Gustaf Hellsing

Begravning

En begravning ger rum för sorgen men bottnar i hopp. Vi överlämnar våra döda i Guds goda händer. Idag finns stor möjlighet att utforma begravningen och det sista avskedet på ett personligt sätt, oavsett om du föredrar Svenska kyrkans ordning eller borgerlig ceremoni.

Många tror att ordet ”begravning” är ett begrepp för endast begravningsceremonin. Men begravning är det samlade begreppet för alla de handlingar och åtgärder inför och i samband med gravsättningen av den avlidna.

Begravningen kan delas in i fem huvudmoment:
1.Omhändertagande av den avlidne
2.Visning/personligt avsked
3.Begravningsceremoni
4.Minnesstund
5.Gravsättning (inkl. ev kremering)

För begravningsceremonin finns Haninges kyrkor för medlemmar i Svenska kyrkan. Vi har även lokaler utan religiösa symboler, förutom i dessa kan en borgerlig begravningsceremoni hållas i princip varsomhelst - i större samlingslokaler, i bostaden, i trädgården och vid havet. Det är även möjligt att hålla begravningsceremonier utomhus vid graven.

OLIKA GRAVTYPER

I Haninge finns flera olika gravtyper:
- Jordgrav för avliden i kista (här ryms även askor och urnor)
- Jordgrav för aska i urna
- Minneslund, gemensamt område för askor (anonym gravsättning)
- Askgravlund, gemensamt område för askor med de avlidnas namn på närliggande plats.
- Askgravplats, gravplats för 2 askor med enkel gravvård där kyrkogårdsförvaltningen sköter gravplatsen.
- Utströende av aska utanför en begravningsplats - i hav, i sjö eller i orörd natur, Tillstånd måste ansökas hos Länsstyrelsen.

Musik på begravningen

Kontakta kyrkomusikerna och välj den finaste musiken till begravningen. Kontaktuppgifter kyrkomusikerna. Provlyssna på ett urval av psalmer och musik för begravning eller vigsel på www.kyrkomusik.se

Av rättighetsskäl får vi tyvärr inte använda oss av Spotify längre.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan erbjuder lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningar eller för annan begravningsceremoni, i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten.

En borgerlig begravningsceremoni är av privat karaktär och räknas inte som en allmän sammankomst. Dock omfattas även borgerliga begravningsceremonier av gällande lagar, regler samt rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Ytterst är det församlingen där begravningen äger rum som bestämmer hur lagar, regler och rekommendationer ska tillämpas i lokalen vid en borgerlig ceremoni.

Dalarö kapell, Västerhaninge kapell samt Österhaningesalen, är religiöst neutrala ceremonilokaler. Alla folkbokförda som betalar begravningsavgift har lagstadgad rätt till en värdig lokal för begravning oavsett tro eller om man vill ha en helt borgerlig begravning. För övrigt kan en borgerlig begravningsceremoni hållas, förutom i en lokal utan religiösa symboler, i princip hållas varsomhelst; i en större samlingslokal, i bostaden, i trädgården och vid havet.

 

Om begravning på andra språk - Information in other languages

 

Boka begravning, gravsättning och gravskötsel

Bokning av kyrkor och lokaler
Telefon: 08-555 670 10
Telefontid: måndag-fredag, kl 9-12
E-post: 
haninge.bokning@svenskakyrkan.se 


Gravrättsfrågor

Telefon: 08-555 670 30
Tisdag och torsdag kl 9-12
E-post: haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska frågor angående
• gravplatser och gravar
• visning av gravplats
• gravrättsfrågor

Kyrkogårdarna
För praktiska frågor rörande Haninges kyrkogårdar (som ej gäller bokning), kontakta: Leif Elfmark 08-555 670 95 eller John Nilsson 08-555 670 28.

Kyrkogårdschef 
Mats Odmark
Tel: 08-555 670 27
E-post: mats.odmark@svenskakyrkan.se

Länsstyrelsens begravningsombud
Bo Forslund, 070-651 89 48, bo@forslund.pro
Bo Forslund är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud för personer folkbokförda inom Haninge kommun. Han har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Haninge pastorat tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Vill du veta mer om begravning? Läs mer

svenska kyrkan om begravning

Länkar om begravning på svenskakyrkan.se. Läs mer  om begravning och bokningar i Svenska kyrkan i Haninge längre upp på sidan.

Vanliga frågor om begravning
Planera en begravning - steg för steg
Livet efter döden - Vad händer?
Om gravrätt

Så stöttar du barn i sorg 

Information other language