Foto: Karl Frank

Internationella gruppen

Internationella gruppen ansvarar för församlingens internationella arbete.

Internationella gruppen vill informera om och inspirera till att stödja Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet.

Arbetet kretsar till stor del kring två stora insamlingsperioder. Kyrkoåret inleds med julinsamlingen och strax efter årsskiftet börjar arbetet med fasteinsamlingen.

Pengar samlas in genom bland annat lottförsäljning, brödförsäljning och kaffeservering. Evenemang som Livsloppet bidrar också till att samla in pengar till det internationella arbetet.