Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked. Att ta avsked av en anhörig genom en begravningsceremoni är troligen den äldsta kända mänskliga sedvänjan, den fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet, tröst och kontinuitet.

Begravningen kan fylla många olika funktioner. Den kan vara en akt av kärlek till den avlidne där vi tackar för allt vad den döde fått betyda och fortfarande betyder i våra liv. Den kan inbjuda till försoning med och förlåtelse för allt det som förblev ofärdigt och brustet i vår relation till den döde. Den kan erbjuda stöd och hopp för de sörjande i deras fortsatta liv. 

 I Hallsberg finns det två begravningsbyråer:

Fonus

Götmars Begravningsbyrå

 

BEGRAVNINGSOMBUD

Maria Slåtterman
Telefon: 070-580 49 20
E-post: maria.slatterman@hotmail.com

Här kan du läsa mer om vad begravningsombud innebär. 

Mer om begravning

Begravningsverksamheten i Hallsbergs församling

Här kan du läsa mer om begravningsverksamheten i Hallsbergs församling. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta församlingen.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?