Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Att ta avsked av en anhörig genom en begravningsceremoni är troligen den äldsta kända mänskliga sedvänjan, den fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet, tröst och kontinuitet.

Begravningen kan fylla många olika funktioner. Den kan vara en akt av kärlek till den avlidne där vi tackar för allt vad den döde fått betyda och fortfarande betyder i våra liv. Den kan inbjuda till försoning med och förlåtelse för allt det som förblev ofärdigt och brustet i vår relation till den döde. Den kan erbjuda stöd och hopp för de sörjande i deras fortsatta liv. 

 I Hallsberg finns det tre begravningsbyråer:

Looströms begravningsbyrå

Fonus

Götmars Begravningsbyrå

 

BEGRAVNINGSOMBUD

Maria Slåtterman

Telefon: 070-580 49 20

E-post: maria.slatterman@hotmail.com

Här kan du läsa mer om vad begravningsombud innebär.

 

Här kan du läsa mer om begravning på Svenska kyrkans nationella hemsida:

Om begravning