Utträde ur Svenska kyrkan

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Om du funderar på utträde ur Svenska kyrkan, läs först det här.

Om du bestämmer dig för att lämna Svenska kyrkan anmäler du det till din lokala församling, det vill säga där du bor. Du kan ringa, besöka eller skriva till din församling och begära en blankett för utträde. Du kan även skicka en personligt undertecknad begäran i ett vanligt brev adresserat till församlingen.

Den som begärt utträde ur Svenska kyrkan får en skriftlig bekräftelse från sin församling, som brytpunkt gäller den 1 november. Den som är antecknad som medlem efter den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande kalenderåret. Som alla andra folkbokförda i Sverige betalar du även i fortsättningen en begravningsavgift.

Läs mer om utträde ur Svenska kyrkan här.

Vill du bli medlem igen är du naturligtvis välkommen tillbaka!

Bra att veta innan du går ur svenska kyrkan

Kyrklig vigsel
Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning
Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte automatiskt rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Alla som betalar begravningsavgift i Sverige har självklart rätt till gravsättning. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan ha en begravning enligt ett annat trossamfunds ordning eller en borgerlig begravningsceremoni med eller utan begravningsförrättare. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls i samband med gravsättningen. 

Begravningsavgiften
Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.