En kvinnlig diakon samtalar med någon vid fikabordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoni – Kyrkans sociala omsorg

Ibland känns livet tungt. Diakoni är kyrkans utsträckta hand, en medmänsklig omsorg. Den är till för alla, oavsett ålder, tro och social tillhörighet.

Ibland känns livet tungt på grund av en svår livssituation och man kan behöva någon att prata med. Det kan till exempel röra sig om livsfrågor, tro, relationer, sjukdom eller sorg.

Diakoni är kyrkans utsträckta hand, en medmänsklig omsorg. Det är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Diakoner känns igen på sina gröna diakonskjortor och sitt diakonemblem.

Diakonin är till för alla, oavsett ålder, social tillhörighet, religiöst intresse etc. Vi erbjuder enskilda samtal som stöd, vägledning eller själavård. Det förs inga journaler eller register och vi har tystnadsplikt. Vi samtalar om det som tynger dig och kan vid behov och om du vill, finnas med i kontakter med myndigheter och sjukvård. Samtal och stöd är kostnadsfritt.

I en artikel i den digitala nättidningen battrestadsdel.se kan du läsa en intervju med diakon Svante Talltorp om det diakonala arbetet:

Diakon Svante: “Man kan se att folk mår bättre efter ett samtal”

 

Tystnadsplikt för diakoner, präster och familjerådgivare

Tystnadsplikt diakon.

Diakonen har liksom prästen tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.

Tystnadsplikt präst.

Präst har absolut tystnadsplikt, om det begärs, vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen senare ska föra det vidare går det inte. En prästs tystnadsplikt är också rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Tystnadsplikt för familjerådgivare.

Familjerådgivare har tystnadsplikt men anmälningsskyldigheten träder in om familjerådgivaren exempelvis känner oro för ett barn eller ungdom under 18. Om detta skulle ske tas det upp med den som går i samtal.

Kontakta diakonerna i Svenska kyrkan Hägersten

    Hitta samtal och stöd

    Detta är diakoni

    Kontakta jourhavande präst

    Hitta friskvård för själen

    Sök stöd i gudstjänsten