En kvinnlig diakon samtalar med någon vid fikabordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoni – Kyrkans sociala omsorg

”Varje kristen och varje församling har till uppgift att i sitt bemötande av andra och i sin livshållning visa kärlek och omsorg om medmänniskan och skapelsen.” – ur Vägledning för diakoni

Diakoni är kyrkans utsträckta hand, en medmänsklig omsorg. Det är att möta medmänniskan och dennes utsatthet på den plats och i den situation där den befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling och är till för alla, oavsett ålder, social tillhörighet, religiöst intresse etc.

Församlingen erbjuder enskilda samtal som stöd, vägledning eller själavård. Det förs inga journaler eller register och vi har tystnadsplikt. Vi samtalar om det som tynger och kan vid behov och om du vill, finnas med i kontakter med myndigheter och sjukvård. Samtal och stöd är utan avgift. 

Diakoni är mycket mer än samtal och stöd, t.ex. gemenskapen i grupper och öppna mötesplatser. Se gärna vidare under fliken Mötesplatser för mer information. Diakoner känns igen på sina gröna diakonskjortor och sitt diakonemblem.

Tystnadsplikt för diakoner, präster och familjerådgivare

Tystnadsplikt – diakon

Diakonen har liksom prästen tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.

Tystnadsplikt – präst

Präst har absolut tystnadsplikt, om det begärs, vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen senare ska föra det vidare går det inte. En prästs tystnadsplikt är också rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Tystnadsplikt – familjerådgivare

Familjerådgivare har tystnadsplikt men anmälningsskyldigheten träder in om familjerådgivaren exempelvis känner oro för ett barn eller ungdom under 18. Om detta skulle ske tas det upp med den som går i samtal.

Kontakta diakonerna i Svenska kyrkan Hägersten

  Hitta samtal och stöd

  Enskilda samtal

  Behöver du någon att prata med? I Svenska kyrkan Hägersten kan du få enskilda samtal med präst eller diakon. Du kan också få parsamtal i Kyrkans familjerådgivning.

  Samtal och stöd för ungdomar

  Är du ung och behöver någon att prata med? I Svenska kyrkan Hägersten kan du vända dig till en av församlingens präster eller diakoner. Du har också möjlighet att träffa terapeut via Kyrkans familjerådgivning.

  Kyrkans familjerådgivning

  Få samtalsstöd vid samlevnadssvårigheter och livskriser där nära relationer är i fokus. Familjerådgivningen är öppen för familjer, par och ensamstående.

  Två vita stenar med texterna Saknar dej och Pappa ligger på en gravsten.

  Samtal om sorg

  Har du förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall? Välkommen till denna samtalsgrupp där vi pratar om allt som kan komma upp i en sorgeprocess. Vi träffas vid fem tillfällen.

  En liten flicka sitter på golvet framför sin mamma som håller i hennes händer.

  Ensamstående föräldrar med barn

  Vi träffas i Gröndals kyrka. Här kan du samtala med andra ensamstående föräldrar. Och få en fin stund med ditt barn. Öppet för föräldrar med barn i alla åldrar.

  En kvinna sitter och samtalar med några andra över en kopp kaffe.

  Öppen diakoni i Uppenbarelsekyrkan

  I Öppen diakoni träffar du Uppenbarelsekyrkans diakoner, och kan boka tid för själavårdssamtal samt samtal om gåvomedel. Här får du också hjälp att söka fondmedel på plats. För dig som bor i Uppenbarelsekyrkans distrikt. Torsdagar kl. 10.00–12.00.

  Om diakonin i Svenska kyrkan Hägersten

  Detta är diakoni

  En kvinnlig diakon samtalar med någon vid fikabordet.

  Diakoni – Kyrkans sociala omsorg

  ”Varje kristen och varje församling har till uppgift att i sitt bemötande av andra och i sin livshållning visa kärlek och omsorg om medmänniskan och skapelsen.” – ur Vägledning för diakoni

  Kontakta jourhavande präst

  En manlig präst pratar i mobiltelefon.

  Jourhavande präst

  Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

  Hitta friskvård för själen

  Retreat, meditation, pilgrimsvandring och cirkeldans

  I Svenska kyrkan Hägersten hittar du hälsa för själen. Här kan du finna stillhet, motverka stress och nå andlig fördjupning. Läs mer här.

  Sök stöd i gudstjänsten

  Närbild på en kvinna som står upp med knäppta händer i en kyrka. Fyllda kyrkbänkar syns suddigt i bakgrunden.

  Fira gudstjänst

  Mitt i livets glädje och sorg, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: barn, unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. Här hittar du aktuella gudstjänster i Svenska kyrkan Hägersten.