En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Vi arbetar för större hållbarhet

Svenska kyrkans miljöpåverkan ska minska. Vi vill att det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop. Läs om hur vi vill bli en klimatsmart församling.

Vi vill bli en klimatsmart församling

Vi vet att jordens resurser inte är outtömliga. Att vara klimatsmart är att ta ansvar för att naturtillgångarna räcker till också för kommande generationer. Det är att ge våra barn hopp och framtidstro. 

Forskare är ense om att de pågående klimatförändringarna är det största hotet mot vår miljö. De är också överens om att det är människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som ligger bakom uppvärmningen av klimatet.

För Svenska kyrkan Hägersten är det självklart att arbeta med hållbarhet och miljöfrågor. Vi ser det som en del i uppdraget att vara kyrka och att kalla sig kristen. Vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om vår jord, och för att vara rädda om den skapelse Gud har satt oss att förvalta.

Nu ska vi miljödiplomeras

Under 2021 har Svenska kyrkan Hägersten påbörjat ett arbete för att miljödiplomeras. Diplomeringen innebär att församlingen aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Diplomet är giltigt i ett år och förnyas genom en årlig miljörevision. 

Delta i en helg för miljö och mångfald

Bli medlem eller volontär

En samlingsbild av olika jämlikhets-relaterade företeelser.

Bli medlem

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ett starkare lokalsamhälle i Hägersten. Du stödjer viktig verksamhet för barn, ungdomar och äldre. Du bidrar också till Svenska kyrkan ute i landet och till livsviktiga insatser internationellt. Fyll i blankett om medlemskap här.

En man från Svenska kyrkan lämnar en matkasse till en äldre dam vid ytterdörren.

Bli volontär

Som volontär i Svenska kyrkan Hägersten bidrar du till ett viktigt arbete för barn, ungdomar och äldre. Lokalt i Hägersten. Du behövs!

Se mer om Svenska kyrkan Hägersten

En samlingsbild av olika jämlikhets-relaterade företeelser.

Vision och mål

Här hittar du Svenska kyrkan Hägerstens vision och mål. Vi vill vara en betydelsefull del av våra medlemmars och församlingsbors liv. Vi tror att kyrkan kan tillföra något viktigt i lokalsamhället och i människors personliga tillvaro.

Vi vill vara en inkluderande kyrka

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en andlig växtplats för alla människor. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet genom Regnbågsnyckeln. Läs mer här.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Vi arbetar för större hållbarhet

Svenska kyrkans miljöpåverkan ska minska. Vi vill att det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop. Läs om hur vi vill bli en klimatsmart församling.

Två gröna pratbubblor.

Så här kommunicerar vi

För Svenska kyrkan Hägersten är det viktigt att vi finns nära alla medlemmar och församlingsbor. Även om vi inte träffar dig i kyrkorna. Här kan du se vad vi gör för att möta dig utanför kyrkorna.

Se vår verksamhet

Samtal och stöd

I Svenska kyrkan Hägersten kan du få enskilda samtal med präst, diakon eller med Kyrkans familjerådgivning. Du kan få ekonomiska stödsamtal, samt hitta mötesplatser som sorgegrupper och språkcafé.

En svartklädd man står och sjunger på en scen. En kvinna i svart klänning dirigerar.

Konserter, gudstjänster och aktiviteter

I Svenska kyrkan Hägersten kan du gå på konsert, delta i en gudstjänst eller sjunga i kör. Här hittar du också mötesplatser, kulturevenemang och andlig fördjupning.

Barn och familj

Välkommen till uppskattade mötesplatser för både barn och vårdnadshavare. Här kan barn leka med musik, sjunga i kör och dansa, bland mycket annat.

Ungdom och konfirmation

Här hittar du allt du behöver veta om konfirmation. I Svenska kyrkan Hägersten finns konfirmation för dig i åk 8 eller 9, samt gymnasiekonfirmation. Här hittar du också andra aktiviteter, såsom ungdomskväll, efter-skolan-häng och flera körer.

Dop, vigsel och begravning

Här hittar du allt du behöver för att boka dop, vigsel eller begravning. OBS! Bokningen är stängd 18–21 november p.g.a. tekniskt underhåll.

Kyrkan möter skolan

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en resurs för skolans arbete, lärare, elever och övrig personal. Här kan du läsa hur kyrkan samverkar med skolan.

Följ besluten

Se vad som beslutas i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Här hittar du mötesprotokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Se vad våra förtroendevalda beslutar. Följ deras arbete!

Hitta medarbetare och kyrkor

Medarbetare

Här hittar du alla anställda medarbetare. Exempelvis kyrkoherde, distriktschefer, präster och diakoner.

Någon klubbar med en ordförandeklubba.

Förtroendevalda

I kyrkovalet, vart fjärde år, väljer du som är medlem vilka som ska styra Svenska kyrkan Hägersten. Här hittar du dina förtroendevalda, samt mötesprotokoll från kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Våra kyrkor

Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka, Mälarhöjdens kyrka och Kvarterskyrkan på kajen tillhör alla Svenska kyrkan i Hägersten. Här kan du läsa mer om dem.

Columbariet

Columbariet i Uppenbarelsekyrkan är en alternativ begravningsplats för urnor. Det är en vacker plats under kyrkorummet, med konst av Ralph Bergholtz och Randi Fisher. Columbariet är dagligen öppet för besök. Se öppettiderna här.

Om pressmaterial och personuppgifter

I en mässhall håller någon upp en röd badge med texten För allas lika värde.

Pressmaterial

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan. Bland annat genom att bjuda in intressanta föredragshållare och även ta ställning i viktiga frågor.

Arbetsplats Data Kontorsmiljö Skrivbord

Hantering av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.