Miljöarbete

Församlingens miljöpåverkan ska minska och det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop.

SVENSKA KYRKAN HÄGERSTEN SKA BLI EN KLIMATSMART FÖRSAMLING.

Att jordens resurser inte är outtömliga vet vi. Att vara klimatsmart är att ta ansvar för att naturtillgångarna räcker till också för kommande generationer. Det är att ge våra barn hopp och framtidstro. 

Forskare är ense om att de pågående klimatförändringarna är det största hotet mot vår miljö. De är också överens om att det är människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som ligger bakom uppvärmningen av klimatet.

För Svenska kyrkan Hägersten är det självklart att arbeta med hållbarhet och miljöfrågor. Vi ser det som en del i uppdraget att vara kyrka och att kalla sig kristen. Vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om vår jord, och för att vara rädda om den skapelse Gud har satt oss att förvalta.

MILJÖDIPLOMERING
Svenska kyrkan Hägersten har påbörjat ett arbete med miljödiplomering.  Diplomeringen innebär att församlingen aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Diplomet är giltigt i ett år och förnyas genom en årlig miljörevision.