Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljömål

Svenska kyrkans nationella nivå arbetar enligt kyrkans modell för miljöledning, Miljödiplomering. Målsättningar har formulerats för nio verksamhetsområden. Arbetet följs upp varje år internt och vartannat genom en extern revision (diplomering). Läs om målen för 2016-2018 (pdf, 3 sidor).