Prata med oss

Miljömål


Svenska kyrkans nationella nivå arbetar enligt kyrkans modell för miljöledning, Miljödiplomering. Målsättningar har formulerats för nio verksamhetsområden. Arbetet följs upp varje år internt och vartannat genom en extern revision (diplomering). Läs mer om målen för 2016-2017 här (pdf, 1 sida).