På Tunåsens kyrkreservat norr om Uppsala ligger Befriad plats, Sveriges största Frälsarkrans. Det är Gamla Uppsala församling som i samarbete med Uppsala stift och Prästlönetillgångarna har skapat en frälsarkrans av natursten på reservatets meditationsplats. Platsen är en öppen rund yta med en diameter på cirka 30 meter. Invigningen skedde den 18 maj 2008 av dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd. Även Frälsarkransens upphovsman, Martin Lönnebo, deltog vid invigningen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Meditation

Att meditera är en stund att längta till. Det är hälsa för själen. Och en väg till andlig fördjupning.

Om hälsa för själen på Svenska kyrkans nationella sidor

Hitta mer i Svenska kyrkan Hägersten