Vad innebär dopet?

Dopet är ett av kyrkans viktigaste sakrament. En av de heliga handlingarna. Men vad betyder det egentligen? Välkommen med alla dina frågor. Våra präster finns till för dig.

Dopet är en gåva – Kärlek, tillit, tacksamhet, fest och glädje

En vattendroppe.
Foto: Illustratör Susanne Engman
 • Dopet är en kärleksmanifestation. En påminnelse om att Gud är med oss genom hela livet. Det är en vacker rit som hämtar kraft ur vår långa doptradition.
 • Dopet är en gåva från Gud, gratis och utan krav. I kyrkan kallar vi det för ett sakrament, en helig handling, där vi tror att Gud finns och verkar.
 • Dopets vatten och rit är det synliga tecknet på löftet till alla människor att Gud är med oss och älskar oss, vad som än händer oss i livet.
 • Dopet är en gåva som ges en gång till varje människa och gäller för hela livet, Gud tar inte bort sina löften. Gud tror och litar på dig.
 • Dopet är en väg in till din församling, till Svenska kyrkan och hela den världsvida kristna kyrkan.
 • Dopet är ett tillfälle för dig som väljer att döpa ditt barn att tacka för hen och be Gud om hjälp med det liv ni fått ansvar för.
 • Dopet kan också vara ett tillfälle för dig som är vuxen dopkandidat att tacka för det liv du har och den tillhörighet du får.
 • Dopet är fest och glädje!

Dopet handlar om DIG som döps.

Namnet har en viktig plats i dopet

I dopet nämns alla dopkanditatens namn högt inför Gud och församlingen, tidigare i Sverige var detta ofta det tillfälle då de flesta fick veta vad det nya barnet hette, men idag är det sällan så. Trots att den funktionen försvunnit har namnet fortfarande en viktig plats just för att det handlar om DIG, om den som döps. Dopkanditatens namn nämns tillsammans med Gud för att visa på den djupa tillhörighet som dopet handlar om.

Vi läser Jesu ord

I gudstjänsten läser vi Jesu ord “Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Vill du döpas som vuxen? 

Om du vill döpas som vuxen så kan du prata med någon av prästerna i Svenska kyrkan Hägersten. Du kan också delta i en grupp med andra som reflekterar och samtalar om livsfrågor och tro. Vi kallar det vuxenkonfirmation.

Föräldrar som inte är döpta, överväger ibland att döpas för egen del i samband med att deras barn döps, det går jättebra och går antingen att göra i samma gudstjänst eller vid ett eget tillfälle.

En fadder ger stöd och hjälp 

I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. Som fadder åtar du dig att finnas där för den döpte som förebild, stöd och hjälp i den kristna fostran. Be gärna för och med ditt dopbarn. För att bli fadder måste du själv vara döpt.

Jag är med er alla dagar.

Jesus

Har du frågor om dopets teologi? Kontakta oss.

  Boka dop eller vigsel via telefon

  Du kan också boka dop eller bröllop/vigsel via telefon.
  Ring 08-685 30 00, måndag–fredag kl. 09.00–12.00.
  Hit kan du även vända dig om du har frågor kring online-bokningen.

  Få hjälp att planera dopet

  En bebis i dopklänning sover i någons famn. Ett barn klappar på bebisens huvud.

  Så planerar du ett dop

  Bra-att-veta kring dop i Svenska kyrkan Hägersten. Här kan du till exempel låna dopklänning och lokal för dopfika. Dopet innebär också att du blir medlem i Svenska kyrkan.

  Välj musik till dopet

  Musiken är ett viktigt inslag i alla gudstjänster i Svenska kyrkan Hägersten. Förutom psalmer kan du välja andra musik- eller sånginslag vid dopgudstjänsten.

  En karaff med saft och några glasflaskor vatten står på ett bord.

  Låna lokal för dopfika

  Du som är medlem och församlingsbo i Svenska kyrkan Hägersten kan utan kostnad få tillgång till lokal i samband med dop eller begravning. För övriga tar vi ut en mindre avgift. Läs mer om lokalerna här.

  Låna dopklänning

  Varje kyrka i Svenska kyrkan Hägersten har ett antal dopklänningar/dopdräkter för mindre barn till utlåning. Kontakta respektive husvärd ifall du vill komma och titta på dräkterna.

  Läs mer om dop

  Vad innebär dopet?

  Dopet är ett av kyrkans viktigaste sakrament. En av de heliga handlingarna. Men vad betyder det egentligen? Välkommen med alla dina frågor. Våra präster finns till för dig.

  Om dop på Svenska kyrkans nationella sidor

  En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

  Så går en dopgudstjänst till

  Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Men den följer alltid samma ordning. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

  En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

  Barndop

  Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

  En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

  Fadder

  Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

  Flera små glasänglar upphängda på spikar.

  Dopgåva

  Ofta vill familj och vänner visa sin glädje över dopet genom att ge en present till den som döps.

  Dop utomhus i vintern. med ett föräldrapar, en bebis och en präst.

  Dop

  Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

  Vill du veta mer om kristen tro?

  En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

  Kristen tro

  Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

  Barn och familj i Svenska kyrkan Hägersten

  Barn och familj

  Välkommen till uppskattade mötesplatser för både barn och vårdnadshavare. Här kan barn leka med musik, sjunga i kör och dansa, bland mycket annat.