Foto: Arkivbild

Vad betyder dopet?

Förutom att dopet är ett av kyrkans viktigaste sakrament, men vad betyder det egentligen? Välkommen med alla dina frågor! Våra präster finns till för dig.

Dopet är en kärleksmanifestation. En påminnelse om att Gud är med oss genom hela livet. Det är en vacker rit som hämtar kraft ur vår långa doptradition.

Dopet är en gåva från Gud, gratis och utan krav. I kyrkan kallar vi det för ett sakrament, en helig handling, där vi tror att Gud finns och verkar.

Dopets vatten och rit är det synliga tecknet på löftet till alla människor att Gud är med oss och älskar oss, vad som än händer oss i livet.

Dopet är en gåva som ges en gång till varje människa och gäller för hela livet, Gud tar inte bort sina löften. Gud tror och litar på dig.

Dopet är en väg in till din församling, till Svenska kyrkan och hela den världsvida kristna kyrkan.

Det är ett tillfälle för dig som väljer att döpa ditt barn att tacka för hen och be Gud om hjälp med det liv ni fått ansvar för. Eller ett tillfälle för dig som är vuxen dopkandidat att tacka för det liv du har och den tillhörighet du får.

Dopet är fest och glädje!

I dopet nämns alla dopkanditatens namn högt inför Gud och församlingen, tidigare i Sverige var detta ofta det tillfälle då de flesta fick veta vad det nya barnet hette, men idag är det sällan så. Trots att den funktionen försvunnit har namnet fortfarande en viktig plats just för att det handlar om DIG, om den som döps. Dopkanditatens namn nämns tillsammans med Gud för att visa på den djupa tillhörighet som dopet handlar om.

I gudstjänsten läser vi Jesu ord “Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Har du funderingar på att bli döpt som vuxen kan du prata med någon av församlingens präster. Du kan också delta i en grupp med andra som reflekterar och samtalar om livsfrågor och tro. Vi kallar det vuxenkonfirmation

Föräldrar som inte är döpta, överväger ibland att döpas för egen del i samband med att deras barn döps, det går jättebra och går antingen att göra i samma gudstjänst eller vid ett eget tillfälle.

I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. Som fadder åtar du dig att finnas där för den döpte som förebild, stöd och hjälp i den kristna fostran. Be gärna för och med ditt dopbarn. För att bli fadder måste du själv vara döpt.

  Boka dop eller bröllop via telefon

  Du kan också boka dop eller bröllop/vigsel via telefon.
  Ring 08-685 30 00, måndag–fredag kl. 09.00–12.00.
  26/1 är bokningen stängd.

  Hit kan du även vända dig om du har frågor kring online-bokningen.

  Passa på! Drop-in-dop

  Få hjälp att planera dopet

  Läs mer om dop

  Om dop på Svenska kyrkans nationella sidor

  Vill du veta mer om kristen tro?

  Barn och familj i Svenska kyrkan Hägersten