Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Här får vi minnas och gemensamt överlämna den avlidne i Guds händer. Vi får sjunga tillsammans och lyssna på musik i stillhet.

Boka dop, bröllop eller begravning

Ring växeln 08-685 30 00, eller e-posta bokning.hagersten@svenskakyrkan.se

Om begravning på Svenska kyrkans nationella sidor

Samtala om din sorg i Svenska kyrkan Hägersten