Foto: Emma Berkman/IKON

Gravstenssäkring 2020

En säkring av gravstenar genomförs på alla fem kyrkogårdar som Håbo pastorat ansvarar för. Det gäller dem vid Häggeby kyrka, Kalmar kyrka, Skoklosters kyrka, Yttergrans kyrka, och Övergrans kyrka.

För att öka säkerheten och förhindra olyckor på Håbo pastorats kyrkogårdar ses alla gravstenar över under 2020. En sådan här säkerhetskontroll skall genomföras vart femte år. En stående gravsten måste tåla ett tryck på 35 kilo och man använder en särskild utrustning för att säkerställa att alla gravstenar på kyrkogårdarna klarar detta.

Mer om våra kyrkogårdar finns här