Stöd och samtal

Välkommen till Själavårds- och samtalsmottagningen. Vi erbjuder samtal med präst, diakon eller terapeut

Vi erbjuder enskilda samtal utifrån behov: Själavård, stöd-, sorg– och krissamtal, psykoterapi och symboldrama. Vi har självklart tystnadsplikt.Vi erbjuder också möjlighet till samtal i grupp och handledning. Vi arbetar både utifrån psykoterapeutisk kunskap och ett själavårdande perspektiv. Några av oss arbetar gärna med bildskapande metoder.
Vi vill värna människors existentiella och andliga behov utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.

Välkommen att höra av dig till Maria Hjortstorp för hjälp att välja lämplig samtalskontakt. Se kontaktuppgifter nedan.

Maria Hjortstorp

Maria Hjortstorp

Gustaf Vasa församling

Diakon

Mer om Maria Hjortstorp

Diakon, terapeut med psykodynamisk utb.steg 2, verksamhetsledare för samtalsmottagningen

Lotta Geisler

Lotta Geisler

Gustaf Vasa församling

Samtalsterapeut

Mer om Lotta Geisler

Dipl. uttryckande konst- & symboldramaterapeut med inriktning mot unga vuxna

Sandra Signarsdotter

Gustaf Vasa församling

Präst

Mer om Sandra Signarsdotter

Kaplan med samordningsansvar för församlingens verksamheter

Sven Johannesson

Sven Johannesson

Gustaf Vasa församling

Diakon

Mer om Sven Johannesson

Diakon

Dan Bekking

Gustaf Vasa församling

Präst

Mer om Dan Bekking

Präst

Åke Nordström

Åke Nordström

Gustaf Vasa församling

Präst

Mer om Åke Nordström

Kyrkoherde