Stöd och samtal

Välkommen till Själavårds- och samtalsmottagningen. Vi erbjuder samtal med präst, diakon eller terapeut

Vi erbjuder enskilda samtal utifrån behov: Själavård, stöd-, sorg– och krissamtal, psykoterapi och symboldrama. Vi har självklart tystnadsplikt.Vi erbjuder också möjlighet till samtal i grupp och handledning. Vi arbetar både utifrån psykoterapeutisk kunskap och ett själavårdande perspektiv. Några av oss arbetar gärna med bildskapande metoder.
Vi vill värna människors existentiella och andliga behov utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.

Välkommen att höra av dig till Maria Hjortstorp för hjälp att välja lämplig samtalskontakt. Se kontaktuppgifter nedan.