Stöd och samtal

Samtal med präst, diakon eller terapeut

Vi erbjuder enskilda samtal utifrån behov: Själavård, stöd-, sorg– och krissamtal, psykoterapi, bildterapi och symboldrama. Vi har självklart tystnadsplikt.Vi erbjuder också möjlighet till samtal i grupp och handledning. Vi arbetar både utifrån psykoterapeutisk kunskap och ett själavårdande perspektiv. Några av oss arbetar gärna med bildskapande metoder.
Vi vill värna människors existentiella och andliga behov utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.

Kontakta gärna någon av våra präster eller diakoner om du vill veta mer eller för att boka in ett samtal

Maria Hjortstorp

Maria Hjortstorp

Gustaf Vasa församling

Diakon

Mer om Maria Hjortstorp

Diakon, terapeut med psykodynamisk utb.steg 2, verksamhetsledare för samtalsmottagningen

Åke Nordström

Åke Nordström

Gustaf Vasa församling

Präst

Mer om Åke Nordström

leg. psykoterapeut

Sven Johannesson, Diakoniassistent

Sven Johannesson, Diakoniassistent

Gustaf Vasa församling

Diakon

Lotta Geisler

Lotta Geisler

Gustaf Vasa församling

Samtalsterapeut

Mer om Lotta Geisler

Dipl. uttryckande konst- & symboldramaterapeut med inriktning mot unga vuxna

Dan Bekking

Gustaf Vasa församling

Präst