Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem

  • Är du skriven i Gustaf Vasa-, Adolf Fredriks- eller Matteus församling?
  • Räknas familjen av Skattemyndigheten som behövande?
  • Har du barn under 18 år?

    Uppfyller du ovanstående är du behörig att å dina barns vägnar söka bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem. Du kan även kontakta diakonen i Adolf Fredriks församling Katarina Evasdotter, katarina.evasdotter@svenskakyrkan.se 08-402 04 82 eller vända dig till en diakon i din hemförsamling.
  • Direktlänk till ansökan
Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.