Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem

  • Är du skriven i Gustaf Vasa-, Adolf Fredriks- eller Matteus församling?
  • Räknas familjen av Skattemyndigheten som behövande?
  • Har du barn under 18 år?

    Uppfyller du ovanstående är du behörig att å dina barns vägnar söka bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem. Du kan även kontakta diakonen i Adolf Fredriks församling Ulrika Ingermark ulrika.ingermark@svenskakyrkan.se, 08-402 04 82 eller vända dig till en diakon i din hemförsamling.
  • Direktlänk till ansökan