Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 5, 11327 STOCKHOLM Postadress: Västmannagatan 63 A, 11325 STOCKHOLM Telefon:+46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan på Sabbatsberg

Sjukhuskyrkan på Sabbatsberg finns till för alla som vistas på sjukhusområdet, patienter, boende, närstående och personal.
Sjukhuskyrkan vill värna om människors andliga och existentiella behov utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.
Vi erbjuder enskilda samtal, psykoterapi, andakter, gudstjänster och möjlighet att fira nattvard. Vi har tystnadsplikt!

Våra samtalsrum finns i anslutning till Meditationsrummet
på entréplan i Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5.

Vi jobbar i sjukhuskyrkan på Sabbatsbergs sjukhus

Maria Hjortstorp

Maria Hjortstorp

Gustaf Vasa församling

Diakon