Gustaf Vasa församling

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Holländargatan 16, 11160 STOCKHOLM Postadress: BOX 3166, 10363 STOCKHOLM Telefon: +46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Sjukhuskyrkan på Sabbatsberg


Sjukhuskyrkan på Sabbatsberg finns till för alla som vistas på sjukhusområdet, patienter, boende, närstående och personal.
Sjukhuskyrkan vill värna om människors andliga och existentiella behov utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.
Vi erbjuder enskilda samtal, psykoterapi, andakter, gudstjänster och möjlighet att fira nattvard. Vi har tystnadsplikt!

Våra samtalsrum finns i anslutning till Meditationsrummet
på entréplan i Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5.

Vi jobbar i sjukhuskyrkan på Sabbatsbergs sjukhus

Maria Hjortstorp

Gustaf Vasa församling

Diakon

Eva Spiegelberg

Gustaf Vasa församling

Diakon

Mobil: 076-138 32 22