Sjukhuskyrkan på Sabbatsberg

Sjukhuskyrkan på Sabbatsberg finns till för alla som vistas på sjukhusområdet, patienter, boende, närstående och personal.
Sjukhuskyrkan vill värna om människors andliga och existentiella behov utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.
Vi erbjuder enskilda samtal, psykoterapi, andakter, gudstjänster och möjlighet att fira nattvard. Vi har tystnadsplikt!

Våra samtalsrum finns i anslutning till Meditationsrummet
på entréplan i Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5.

Vi jobbar i sjukhuskyrkan