Kyrkorenoveringen

Varmt välkomna till Gustaf Vasa kyrka som nu åter har öppet, efter en omfattande kyrkorenovering. Kyrkan är öppen måndag-söndag kl 11-15. Kyrkan är nominerad till årets bygge 2018!

Efter högmässan den 1 maj 2016 stängde Gustaf Vasa kyrka för renovering.

----------------------------------------------------------------

Februari 2017
Renoveringsarbetena håller tiden och budgeten, lyckligtvis har inga stora dolda överraskningar dykt upp; det mesta går som planerat.

Utomhus
·Fasadrenoveringen är klar och kyrkan glänser nu i sin nya ljusa färg. De renoverade fönstren är på plats och arbetena med stendetaljer i fasaden pågår.

·Dörrar och dörrpartier renoveras i verkstad.

·Ställningarna utomhus är rivna, som högst nådde de ända upp till korset som kröner kupolen. Det korset är stort, det framgår av bilden där klockaren Urban Paulander finns med som jämförelsean i bildspelet nedan. 26 nivåer (bomlag) fick man klättra om man inte ville ta bygghissen.

 

1 juni 2017

Bildspelet nedan är från 1 juni 2017 då kyrkofullmäktige fick en rundvandring i kyrkan innan sammanträdet.

Inomhus
·Installationsarbetena pågår med full kraft. Det är många kilometer kabel och rör av olika slag som ska in på rätt ställen.

· Stengolven i kyrkan håller på att färdigställas. I bänkkvarteren, där det ska vara trägolv, sker golvläggningen sist.

· Rengöring och konservering av tak, väggar och golv pågår. Putslagning och måleri återstår. Ställningarna som tidigare fyllde hela kyrkans volym är nu till stor del nedmonterade och de ställningar som fortfarande behövs flyttas runt i rummet eftersom arbetena går framåt.

· Alla kyrkbänkar är transporterade till en måleriverkstad där de renoveras och målas i ny färgsättning.

· Schaktet för den nya hissen, som kommer att göra både kyrkan och columbariet tillgängliga för rullstolsburna, är upptaget och håller på att färdigställas, så att hissen kan monteras i vår.

Västra delen
· I den del av kyrkan som ska bli arbetsplatser (våningarna ovanför sakristian)  pågår installation av ventilation för fullt. Här byggs också en hiss.

Columbariet
· Columbariet är fortsatt påverkat av kyrkorenoveringen.  Hittills har det gått att ha öppet på helgerna och vi räknar med att kunna fortsätta med det under stor del av året.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Gipspall sänks ner i kyrkvinden

Sedan 1 maj 2016 är kyrkan stängd för renovering. Renoveringen beräknas ta omkring 18 månader, och under den tiden kommer kyrkan att vara helt stängd. Målsättningen är att hålla columbariet öppet i så stor utsträckning som möjligt. Det kan komma perioder då även columbariet måste stänga på grund av arbeten som exempelvis kräver att elektriciteten stängs av eller som skapar mycket störande buller. Under perioder kan öppettiderna komma att ändras och anpassas efter de arbeten som sker i kyrkan.

Renoveringen i kyrkorummet innebär bland annat invändig rengöring och målning av väggarna, rengöring av takmålningarna, renovering av kyrkbänkarna, nytt ljudsystem och en bättre vaktmästararbetsplats som även kan fungera som informations-och biljettförsäljningslucka.

Ombyggnationen rör främst de utrymmen som idag används som personalutrymmen, sakristian, körsalen och vindsförråd. Dessa utrymmen kommer att tillgänglighetsanpassas och moderniseras, fler arbetsplatser kommer att möjliggöras och sakristian kommer att göras mer funktionell.

Denna renovering och ombyggnation bekostas av medel från den egna kassan, medel från den så kallade Kyrkoantikvariska ersättningen samt genom lån.

Under den tid då kyrkan är stängd kommer församlingens gudstjänster till största delen firas i Sabbatsbergs kyrka, Sabbatsbergsvägen 5 (Entré för rullstolar från baksidan, Eastmanv. 36). Där firas högmässa kl 11 om söndagarna och där kommer dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster att hållas. Varje tisdag kl 11 firas gudstjänst eller bjuds konsert och varje torsdag kl 18 firas mässa. Gudstjänst firas också regelbundet i församlingssalen på Västmannagatan 63: kl 12 måndagar, 8.30 onsdagar samt kl 18 de flesta söndagar. .

 

Denna sida är under konstruktion!