Kyrkans familjerådgivning

  • Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm
  • Erbjuder kvalificerad hjälp i samband med samlevnadssvårigheter eller livskriser.
  • Tar emot par och familjer för kortare eller längre samtalskontakter.
  • Tar också emot enskilda sökande för tidsbegränsad samtalskontakt.

    Förfrågningar och tidsbokningar
    08-615 11 70 (telefontid alla vardagar)
    www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Medarbetarna har grundutbildning som socionom, psykolog, präst eller likvärdigt, samt påbyggnadsutbildning i psykoterapi. I medarbetarnas kompetens ingår också förtrogenhet med tro- och livsåskådningsfrågor.

Kyrkans Familjerådgivning Stockholm är en gemensamt organiserad församlingsangelägenhet bland församlingar inom Stockholms Stift. Familjerådgivningen arbetar inom Stockholms stads system för kundval. All nödvändig information finns på familjerådgivningens hemsida, se länk ovan.

Anslutna församlingar lämnar ekonomiskt bidrag till verksamheten, vilket gör det möjligt att hålla en låg besöksavgift.