Columbariets renovering

Över 40 färgnyanser återställda i landets äldsta columbarium.

Sveriges första och ett av Europas största columbarium inomhus, under Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm, har den 24 mars 2009 åter öppnats efter fem månaders grundlig renovering.

1924 invigdes de först färdigställda gravkamrarna. Under årens lopp har sedan utbyggnader ägt rum i flera omgångar. De senaste är från 1977. Nu drygt 30 år senare var det dags för en allmän uppsnyggning.

 

Columbariet består idag av 42 gravkammare med 7 800 gravnischer med plats för upp mot 35.000 askurnor. Flera kammare har sin egen unika arkitektur med olika former och olika design. Varje arkitekt har satt sin prägel på respektive utbyggnad och det finns nu inte samma färgkulör i någon av kamrarna. I anläggningen kan vi hitta upp till 40 olika sorters stenmaterial på golv och väggar.

Sten- och marmorgolven har nu slipats och marmorväggarna har rengjorts under överinseende av en konservator. I den gamla, södra delen, har gammal väggputs avlägsnats och ny puts lagts på. Där är utrymmena återställda till hur de ursprungligen såg ut på 1920-talet. Ommålningen har gjorts med kalkfärg och stuckaturen har fått ny limfärg. Alla gravnischramar i stål har också målats om och de gamla vackra smidesfönstren har förnyats.

I den norra, nyare delen, har arkitekten skrapat fram de ursprungliga färgnyanserna i tak och på väggar.  Varje rum har fått sin ursprungliga färgnyans. Och förutom all materialbehandling har också gjorts en teknisk renovering. Elinstallationerna  i hela anläggningen har bytts ut och nya belysningsarmaturer har installerats. De stora pardörrarna in till Lillkyrkan är ommålade och marmorerade och kyrkbänkarna är även de ommålade/marmorerade.

 

Länsstyrelsen och Stadsmuseet har medverkat under hela renoveringsarbetet.

Adress och öppettider

Columbariets ordinarie öppettider:
mån stängt,
tis, tors 11-18,
ons, fre, lör 11-15,
sön 12-15.
Telefonnummer:
Columbariet: 08-508 88 630
Thomas Dahl, columbarieföreståndare: 08-508 88 641
Adress: Västmannagatan 58