Gustaf Vasa församling angående coronaviruset

Vi följer Hälsovårdsmyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Detta har förstås stor påverkan i våra verksamheter och samlingar av olik slag.

Verksamhet

 • Vi håller kyrkan öppen på normala tider
 • All offentlig/öppen verksamhet (inklusive gudstjänster/andakter på vårdinrättningar) som inte är gudstjänst, lunchandakter, konserter och kyrkliga handlingar där vi bedömer att begränsningen till 50 deltagare inte överskrids ställs in.
 • Vi släpper inte in fler än 50 personer, inklusive personal i någon av våra lokaler. Detta gäller alla tillställningar i våra lokaler. Även dop, vigslar och begravningar.
 • Vi minskar personalstyrkan vid samtliga gudstjänster och förrättningar.
 • Vi har inget kyrkkaffe på söndagarna.
 • Vi använder endast Gustaf Vasa kyrka för den offentliga verksamhet som fortgår.

Förändringar i gudstjänster

 • Vi firar alla mässor vid centralaltaret nedanför högkoret (alltså inte i Johanneskapellet). Det ger större möjlighet att sitta glest.
 • Vi utväxlar fridshälsning med gester som inte innebär kroppskontakt
 • Vi använder endast starkvin, inget alkoholfritt
 • Endast gående kommunion (enkel uppsättning nattvardskärl vid högmässan)
 • Vi använder inte psalmböcker
 • Personalen använder plasthandskar när vi förbereder nattvard och räknar kollekt
 • Musikhögmässor blir vanliga högmässor
 • Ingen körmedverkan under gudstjänster och högmässor

Har du frågor om coronaviruset, ring 113 13.

Har du frågor rörande församlingens verksamhet, ring 08-508 88 600.

Vi följer händelseutvecklingen, regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa kan komma att ändras. Följ utvecklingen här.

Om du har frågor om eventuell smitta eller sjukdom gällande coronaviruset ska du vända dig till sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 där du kan få råd om hur du ska agera.

Känner du dig orolig kan du ringa jourhavande präst på 112. Gäller det frågor rörande vår verksamhet kan du följa våra anvisningar här på webbplatsen eller prata med oss.

Är du orolig och vill prata med präst eller diakon så hittar du information här.