Begravning

När någon dör, som varit medlem i Svenska kyrkan, kan de anhöriga så snart de vill ta kontakt med församlingsexpeditionen. Vi hjälper gärna till såväl före som under och efter begravningen.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstund

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingshemmet. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Gravsättning

Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Däremot tar kyrkogårdsförvaltningen ensam hand om gravsättningen i en minneslund. Då närvarar även en präst men inga anhöriga.

Kontakt och bokningar

I Vårsta ligger Kyrkans hus. Här finns Grödinge församlings expedition.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Musik för begravning

Här finns förslag på musik som kan spelas under en begravning. Det går också att rådfråga musikern som ska spela vid begravningen.

Begravningsombud

Begravningsombudet har statens uppdrag att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som gäller begravningsverksamheten.