Vigselritual

Vilket bibelord ska läsas? Hur väljer ni att avge era löften till varandra? Vad sägs i vigselritualet?

Vigselakten

Vigseln sker utomhus. När brudparet och prästen har gått igenom vigseln och alla är klara inleder vi vigselceremonin. Eftersom vi är utomhus finns här ingen kyrkgång. Oftast står alla upp, såvida ni inte tagit med någon stol. Brudparet är vända mot sina gäster/vittnena.

Vigselceremonin består av tre delar. Till att börja med kommer en beskrivande del om vad kärlek och äktenskap är. Därefter följer en juridisk del då ni formellt blir gifta med varandra. Vigseln avslutas med att vi ber för er och tillsammans med er.

Ingen kantor finns med. Det betyder att musiken kan bestå av en psalm som vi sjunger tillsammans utan instrument eller att någon i ert följe sjunger en sång eller att ni spelar något från er egen medhavda högtalare av något slag. Det är lämpligt med högst två musiktillfällen. Det går också alldeles utmärkt att vigas utan någon musik alls.

Jag ser gärna att ni har med varsin ring till vigseln, detta för att betona ömsesidigheten i att gifta sig.

Om ni vill ordna med dubbelvigsel, går det alldeles utmärkt.

 

Här nedan följer hela vigselakten:

Eventuellt ett musikstycke

Samlingsord

I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

Inför Gud har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje!

Eventuellt en Sång/Psalm

Inledningsord

Underbara är dina verk, kärlekens Gud! Underbart har du skapat oss. Av din kärlek lever vi. Vi tackar och prisar dig för livet som oupphörligt förnyas!

Kära brudpar: Kärleken är en gåva från Gud.
Ni har fått ta emot denna gåva i kärleken till varandra. När ni ingår äktenskap säger ni ja till er vilja att höra samman i livet, i ljusa och mörka dagar. Att leva som makar är att visa varandra omsorg, gemensamt ansvara för hem och familj och tillsammans bidra till ett gott samhälle. Ni får troget stå vid varandras sida och ta emot Guds gåva dag för dag. 
Låt Gud bära er med sin kraft och nåd, nu och alltid. 

Bibelläsning

(Välj något av följande förslag:)

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. (1 Kor 13:4–7, 13)

Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. (Höga v 8: 6–7)

Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. (Rom 12:9–10)

Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst – endast döden skall skilja oss åt. (Rut 1: 16–17)

Eventuellt en Sång/Psalm

Frågorna

Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?

Svar: Ja.

Bön över ringen/ringarna

Livets Gud, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, Amen.

Löften och ringväxlingen

(Välj något av följande förslag:)

Alternativ 1, Prästen förestavar och brudparet upprepar: 

Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/man,
att älska dig,
dela glädje och sorg med dig,
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Alternativ 2, Brudparet säger utan förestavning till varandra:

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Alternativ 3, Brudparet har formulerat egna löften till varandra. Löftena skall uttrycka viljan att leva i trohet och att älska varandra i nöd och lust, men kan i övrigt vara fritt utformade.

Efter löftena följer Ringväxling och Kyss!

Tillkännagivandet

Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling (dessa vittnen). Ni är nu man och hustru.
Era löften om ömsesidig kärlek och trohet påminner om Guds omsorg och kärlekens gåva. Må Guds välsignelse omsluta er nu och alltid. Amen.

Eventuellt en Sång/Psalm

Förbön

Kärlekens Gud, vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar. Vi ber för NN och NN och deras äktenskap. Tack för den kärlek de funnit hos varandra och det liv de har tillsammans. Tack för det stöd de får ge och ta emot. Hjälp dem att förlåta varandra, och låt dem dag för dag ta emot glädje och kraft ur din hand. I Jesu namn. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Vigseltal

Prästen säger några personliga ord till brudparet

Eventuellt en Sång/Psalm/Musikstycke