Vigselmusik

Psalmer, solosång, högtalarmusik eller ingen musik alls. Vilket passar er bäst?

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ha med en anställd kantor på vigslarna. Inte heller finns det en kyrkorgel eller något annat instrument på plats, vilket innebär att musikvalet kan se ut på något av följande sätt:

Vi kan sjunga en psalm tillsammans. Se psalmvalslistan vilka psalmer vi föreslår och som finns i vårt lilla psalmhäfte. Ni kan också välja en annan psalm, men då måste ni se till att kopiera upp den på ett papper så att alla har texten. Det går alldeles utmärkt att sjunga en psalm utan ackompanjemang från något instrument.

Någon i ert följe kan sjunga en sång för er. Om det behövs ett instrument till den sången måste ni ordna det själva på något sätt; ta med det hemifrån eller låna på orten.

Spela något från en cd-spelare eller en bluetooth-högtalare eller någon annan apparat. Ni måste själva ta med den apparat ni vill använda.

Det går också alldeles utmärkt att vigas utan någon musik alls, särskilt när vi är utomhus och kan höra vindens sus och vågornas skvalp mot stranden.

Psalmvalslista   

Dessa psalmer finns i ett lite psalmhäfte som jag tar med till vigseln. Ni kan också välja någon annan psalm, men då måste ni kopiera upp den själva.

Psalm 90         

Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.

Leva i världen omvänd till verklighet, vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet. Mörkret du möter aldrig i ensamhet. Blott i det öppna ligger din möjlighet.

Psalm 199      

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor: du nalkas ljuva sommar, då gräs och grödor gror. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma och allt blir återfött.

Psalm 199      Samma melodi som ovan, men med alternativ text:

På bröllopsdagen ber vi till dig som kärlek är. Du lever mitt ibland oss i glädjen nu och här. Vi prisar dig som skapar och känner allt som sker. Förnyare av livet, till dig, vår Gud, vi ber.

Om kärlek som får djupna, förlåta och förstå, om kärlek genom dagar då mörkret skall förgå, om goda ljusa dagar då lyckan vänligt ler, om trohet i vår kärlek till dig, vår Gud , vi ber.

Om kärlek och gemenskap som rymd och frihet bär, om möjlighet att växa till dem vi innerst är, om hem där barn och vänner oss band i livet ger, om glädjen i vår kärlek, till dig, vår Gud, vi ber.

Om kärlek stark som döden och liv som föder liv, om aktning för varandra och nya perspektiv, om ömhet från ditt hjärta som allt med kärlek ser, om godhet i vår kärlek, till dig, vår Gud, vi ber.

Psalm 200      

I denna ljuva sommartid gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står, se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor.

Psalm 200      samma melodi som ovan, men med alternativ text:

Till man och kvinna gjorde han, de två som kärlek ger varann och nu till Gud har vandrat. I Jesu Krist det finns en bild av sann och äkta kärlek mild, om hur Gud själv har handlat.

O giv, o Herre, dessa två, som denna dag inför dig stå att de sitt löfte giva. Om kärlek, omsorg, trofasthet och att de noga inser det som deras liv skall bliva.

Så ber vi nu att du, o Gud, må visa dem på dina bud, som lär oss leva livet. Välsigna så de kära två att de tillsammans ut får gå och få det dem blir givet.

Psalm 201      

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden förkunna sommartiden.

Psalm 289      

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändlgt hem.

Psalm 297      

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på jorden gå vi till paradis med sång.

Psalm 411      

Gud har omsorg om vårt släkte, han har sett vår ensamhet. Han har skapat man och kvinna, han har styrt i hemlighet deras vägar till ett möte där de livets källa fann. Kärlek ger han oss att räcka som en blomma åt varann.

Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi. Fågelns dun och solens kärna är hans verk, och så är vi. När det mörknar över jorden, när det skymmer i vårt hus, skaparkraft vill Herren ge oss, mod och lust att tända ljus.

Psalm 791      

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.

Det finns alltför många som vill tala om att du bör vara si och så. Gud Fader själv han accepterar dig ändå och det kan du lita på.

Du passar in i själva skapelsen, det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den, säga ja eller nej.

Psalm 903      Melodi: Din klara sol går åter upp

Jag tror att Gud är kärleken som var och är och blir, den kraft som föder skapelsen den källa som ger liv.

Jag tror att Gud är kärleken som bor i människan, som lever i förälskelsen och drar oss till varann.

Jag tror att Gud är kärleken som ger oss hopp och mod, som stöder oss i vardagen och för oss tätt ihop.

Jag tror att Gud är kärleken till kvinna eller man, som ger oss mänskor tryggheten att leva med varann.

Jag tror att Gud är kärleken i löftet som vi ger, som drömmer sig mot framtiden och tror på det som sker.

Jag tror att Gud är kärleken som gör vår kärlek sann, som skänker oss välsignelsen att vi får ha varann.