Thessaloniki

Den skandinaviska gruppen i Thessaloniki brukar träffas regelbundet på restaurang eller café.
I Thessaloniki firas gudstjänst vid några tillfällen under året.  För mer information kan du kontakta svenskgrekiskaforeningen@yahoo.se eller ordförande  Ingabritt Tombolidou tel 6993 923651. Vill du ha kontakt med prästen för ett besök eller för dop eller vigsel i samband med hans besök i Thessaloniki, kontakta Svenska kyrkan i Aten tel 210 4516564 eller email: aten@svenskakyrkan.se