Doku av kyrkans sajt

Denna sida utökas allteftersom behovet dyker upp!

1. Vad är en puff
En puff skapas automatiskt med en ny Standardsida eller en nyhet. Nedan länkar jag in sajten ”Gudstjänst i hemmet

 

Gudstjänst i hemmet

Vi kan samlas för att fira mässa och gudstjänst tillsammans, men du kan också ansluta dig för att fira gudstjänst via zoom.

2. Huvudsidans puffar
Nedan visas var huvudsidans puffar organiseras. Dessa puffar finns i ett Infoblock som heter 'Huvudsidans puffar'. För att ändra eller lägga till puffar måste du  utföra ändringar i detta funktions block.
En puff bildas automatiskt när du skapar en Standardsida eller en Nyhet. Huvudbilden på denna Standard sida eller Nyhet du lagt in väljs som puff bild.
Vi använder puffar för att inte kladda ner huvudsidan med text. Enligt min mening har  nu april 2020, huvudsidan för mycket text!

Nedan länkas infoblocket ”Huvudsidans puffar”, här definieras strukturen av puffarna hur dom skall ligga. Detta infoblock länkas då in i huvud sidan.

Jag har valt detta för att strukturera huvudsidan istället för att kladda ner huvudsidan direkt med strukturen. 

Församlingshemmet byter adress

Vi flyttar två kvarter till Apollonos 6.

Vigsel

Vi vill erbjuda brudpar en vigsel i det lilla formatet. Vigseln sker utomhus utan pampig kyrkorgel eller kyrkgång att gå nerför. Men trots det blir det högtidligt och heligt.

Vigselkalender

Nu har vi också lagt in tiderna för 2024!

Bli Medlem!

Tack, Gode Gud, för alla människor som håller församlingen vid liv!

Donation

Vår församling behöver ditt stöd!

Gudstjänster och mässor

Vi firar gudstjänst och mässor regelbundet på söndagar i Aten. På Kreta och Rhodos firas de då kyrkoherden gör sina resor dit.

Någon har knäppt händerna på en blå filt.

Gudstjänst och andakt i hemmet

Det är numera tillåtet att samlas i kyrkorna för att fira mässor och gudstjänster. Du kan därutöver fira gudstjänster och hålla andakter hemmavid.

Församlingens förböner

Vill du att vi ska be för dig eller för någon annan?

Mötesplatser

Vi sätter stort värde på god gemenskap. Här ges många tillfällen till spännande möten och sköna skratt.

Kyrkans barnverksamhet

Barn har en självklar plats i församlingens liv.

Sjung i vår kör

Vi är en liten, men naggande god, kyrkokör. Pauliina leder oss med säker hand. Du kanske vill vara med och sjunga?

Att döpas in i en världsvid gemenskap

Gud vill leva i gemenskap med dig. Du är en ögonsten i Guds ögon och i dopet blir du förenad med Jesus som har öppnat porten till det liv som aldrig dör. Gud ger sin Ande i dopet och för dig in i sin världsvida Kyrka!

Begravning

Det är i Gud som vi är till. Gud bevarar oss i liv och död i sin kärlek.

Diakoni och flyktingarbete

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Vi vill stödja den som på det ena eller det andra sättet har det svårt.

Cirkusskolan utsedd till bästa projektet 2020!

Anasa Cultural Center bedriver the Social Circus School för utsatta ungdomar. Vår församling är ensam sponsor till projektet, vilket vi är stolta över! Men vi behöver fler sponsorer.

Frivillighet

Tack gode Gud för alla som håller församlingen vid liv! Din insats som frivillig är oerhört viktig.

Svenska kyrkan i Greklands historia

I mer än 40 år har Svenska kyrkan verkat i Grekland. Till att börja med var vi sjömanskyrka i Pireus och turistkyrka på Rhodos. Nu är vi en utlandsförsamling för nordbor i hela Grekland.

En byggarbetare i hjälm och varselkläder pratar i en radio. En grävskopa i bakgrunden.

Tankar inför helgen

"Han suckade djupt och lutade huvudet i händerna. Hur skulle han göra för att få dem att jobba tillsammans som ett team? Det var ju så enkelt tyckte han." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.

I Paulus fotspår

Några korta filmer från Grekland, en introduktion till en pilgrimsvandring.

Krisrutiner för Svenska kyrkan i Grekland

Hoppas på det bästa, men förbereda sig för det värsta.

Utlandskyrkans app

Ny app med god information

Puff (från annan web plats) för att länka in en gemensam sida t.ex. från https://www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos
observera att i det har fallet tar man bara den sista delen av länken, dvs /kyrkans-sos

 

 

3. Lista av filer utvalda med hjälp av ett Ämnesområde.


Jag har valt här att filtrera på filer och ÄO 'GudstjänstIhemmet'
Man kan lägga till och ta bort ÄO genom att välja ut denna funktion på admins vänstra upplistning, '+ Standardsida, + Nyheter,...... ,+ #Ämnesområden,...'

3. LISTA AV BILDER MED HJÄLP AV ÄO 'Jubileum40'