Studiegrupp

Vi träffas varje tisdag kl. 17.00 för att fördjupa oss i något ämne. Vanligtvis har vi en bok att läsa under en hel termin. Vi har bl.a. studerat grekisk kyrklighet och teologi, grekiska filosofer, grekisk mytologi, grekisk nutida historia och bysantinsk historia.