Projektkör

Kom och sjung med på första Advent och Lucia!

Vi har en liten men naggande god kyrkokör som övar varje måndag. Du som har hört oss sjunga vet hur bra vi låter!

Men till första Advent och till Lucia vill vi vara fler sångare i kören. Därför ordnar vi med en projektkör. Det betyder att du kan vara med vid minst 2-3 övningstillfällen på måndagkvällar kl. 19.00 för att därefter sjunga antingen på första Advent (3/12 kl. 18.00) eller på Lucia (10/12 kl. 18.00) eller vid båda tillfällena. Flera av oss kan redan sångerna, så du kommer att få gott stöd i sjungandet. Ta kontakt med Pauliina (eller kyrkoherde Björn) om du vill vara med.