Kalender funktioner symboler för vecko-, månadsvy och sökning
Foto: Konstantinos Liti

Kalender funktionen

Kalenderfunktionen erbjuder vecko- eller månadsvy!

Kalenderfunktionen, visar veckovy
Veckovy Foto: Konstantinos Liti

I veckovyn ser du aktiviteterna de närmaste dagarna. Klicka på önskat datum eller bläddra till vänster eller höger om valt datum. Här kan du även växla till månadsvy för att få en överblick över månaden.

Kalenderfunktionen, visar månadsvy
Månadsvy Foto: Konstantinos Liti

Med blått markeras utvalt datum. Det lilla numret till höger över datumet markerar antalet aktiviteter på detta datum.

På kalendern markeras med en liten svart prick under datumet att det finns minst en aktivitet på detta datum. Klicka datumet för att se beskrivning av aktiveteten eller aktiviteterna.